บริษัทประกันภัยชั้นนำ

เจ้าพระยาประกันภัย

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 4 - 5 ถนนพระราม 4 ข.พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนอู่

811 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

25ธันวาคม2540

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

ธฤต อุดมเจริญชัยกิจ

สาขาที่ให้บริการ

-

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

กลับด้านบน