บริษัทประกันภัยชั้นนำ

เคเอสเคประกันภัย

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050

จำนวนอู่

446 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

29ธันวาคม2540

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

ยูจีน ฟง จูน เซียง

สาขาที่ให้บริการ

5 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์