บริษัทประกันภัยชั้นนำ

อาคเนย์ประกันภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

สำนักงานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น G-7, ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

จำนวนอู่

1113 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

เริ่มธุรกิจเมื่อ

09กรกฎาคม2489

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

โชติพัฒน์ พีชานนท์

สาขาที่ให้บริการ

73 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์