บริษัทประกันภัยชั้นนำ

ไทยประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จำนวนอู่

107 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

12มกราคม2481

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

พณิตา ตู้จินดา

สาขาที่ให้บริการ

10 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์