ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ แผนคุ้มครอง Gadget
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
เงื่อนไขการรับประกัน
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ใช้รถยนต์ประเภทส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
  • รถที่รับประกันภัยได้แก่ นั่งส่วนบุคคล(110) รถตู้โดยสารส่วนบุคคล(210) หรือ รถกระบะ/ปิคอัพ (320) เท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
  • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ใช่เจ้าของรถ ที่ระบุไว้ในทะเบียนรถหรือในกรมธรรม์รถยนต์ รถคันที่ระบุในกรมธรรม์นี้จะต้องเป็นรถของบุคคลที่ท่านอาศัยร่วมอยู่ด้วย หรือท่านใช้เป็นประจำ เท่านั้น
 
ชำระเงิน