ประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย TIPSMILE
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ตั้งทรัพย์สิน
รายละเอียดทรัพย์สิน
วิธีการรับกรมธรรม์
เงื่อนไขการรับประกัน
  • รับประกันสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (บ้าน บ้านแฝด ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น)
  • สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ล้วน ไม่สามารถทำประกันแผนนี้ได้
  • การระบุชื่อผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้น (ชื่อเจ้าของบ้านตามทะเบียนบ้าน) สำหรับกรณีผู้อาศัยเป็นผู้ซื้อ ต้องระบุชื่อเจ้าของบ้าน เป็น ชื่อผู้เอาประกัน
  • สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับ/สถานที่เอาประกัน เท่านั้น
 
ชำระเงิน