ข่าวสารทั้งหมด

TQM พาลูกค้าเยือนถิ่นราชบุรี เปิดตำนานเมืองโอ่ง พร้อมเรียนรู้อารยธรรมเก่าแก่กว่า 100 ปี

TQM จัดกิจกรรม TQM Family Club ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พาลูกค้าผู้โชคดีร่วมเปิดตำนานแหล่งอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี และชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบพระศรีอารย์ ณ วัดพระศรีอารย์ นอกจากนั้น ยังได้พาไปสัมผัสการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของเมืองไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนเรือนไทย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 62 ณ จังหวัดราชบุรี

13/06/2019

TQM ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยววิถีไทย 3 รัชกาล เส้นทางสำราญ จากสมุทรสงคราม สู่เพชรบุรี 6 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น.  ลงทะเบียนสมาชิก ณ TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 (ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน 4 บัส) 07.30 น.  ออกเดินทาง สู่ จ.สมุทรสงคราม 11.00 น.  เดินทางถึง “อุทยาน ร.2” สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทย ค่าบริการ 100               บาท/คน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าบริการเอง  เก็บภาพบรรยากาศความเป็นไทย  ความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต                เข้าชมอาคารทรงไทยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจาก                        - เรือนขนมไทย               - เรือนไทย 5 หมู่               - เรือนไทย 9 หมู่   11.45 น. นำทุกท่านไปยังเรือนไทยพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาในอุทยานร.2 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (นั่งโต๊ะละ 8 คน)                 หลังรับประทานอาหารเสร็จแนะนำผู้บริหาร คุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร                สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  12.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี  14.00 น. ขึ้นรถรางชม “พระนครคีรี หรือ เขาวัง” พระราชวังฤดูร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)                 เขาวังถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี  เข้าชมพระที่นั่ง พระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน               ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ  3 ยอดด้วยกัน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)   15.30 น. ออกเดินทางไป “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน”  15.40 น. ถึง “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” นำทุกท่านสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเข้าชมที่ประทับแปรพระ              ราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชวังที่ใช้ประทับ ยามหน้าฝน สร้างแบบสถาปัตยกรรม  ยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่              งดงามแห่งหนึ่งของไทย (ใช้เวลา 30 นาที) 16.10 น. ออกเดินทางไปแวะช็อปของฝาก 17.10 น. แวะช็อปของฝากที่ “ร้านหมูวรรณา” สาขาแม่กลอง 18.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด     พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  PB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาล@เพชรบุรี6กค62พิมพ์PBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาลแล้วประกาศผล3กค@เวปTQM   ระยะเวลาาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 4-28 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  80 รางวัล

04/06/2019

TQM พาลูกค้าผู้โชคดี ไปเที่ยวเมืองกรุงเก่า ชมวัดงามแห่งอโยธยา สัมผัสแหล่งประวัติศาสตรพระราชวังบางปะอิน

      บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรมสุดพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตอบแทนลูกค้าผู้โชคดี กับกิจกรรม “TQM ชวนขึ้นรถต่อเรือไปวัง ต่อวัด นำลูกค้าเยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม และตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา         เริ่มต้นกิจกรรมโดยการออกเดินทางไปยัง “วัดตูม” ซึ่งเป็นวัดเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีตักน้ำพลีกรรม 1 ใน 107 แหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อด้วยขอพร ณ “วัดไชยวัฒนาราม” วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตามรอยละครดัง บุพเพสันนิวาส ซึ่งวัดไชยฯ แห่งนี้เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในวัดจึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก เมื่อชมความงดงามพร้อมขอพรที่วัดเรียบร้อยแล้ว คณะก็ได้ออกเดินทางต่อไปยัง “พระราชวังบางปะอิน” เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่ในอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงใช้เป็นที่ประทับแรม และชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน อาทิ พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ ปิดท้ายทริปด้วยการทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อและพัฒนาสังคม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้คิดค้น ซึ่งลูกค้าสามารถนำยางยืดกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

15/05/2019

TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

กำหนดการ 07.00 น. สมาชิก TQM ลงทะเบียน ณ ตึก TQM  ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน เสิร์ฟอาหารเช้า และ กาแฟ โอวัลตินร้อน 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 10.00 น. ชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบไหว้พระศรีอารย์ ณ วัดพระศรีอาร์ย (ให้เวลา 30 นาที) 10.40 น. ขึ้นรถออกเดินทางไปวัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เสิรฟ์ของว่าง+น้ำดื่ม                 (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)  11.00 น. ณ วัดขนอนหนังใหญ่ นำสมาชิกเข้าชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ณ โรงมหรสพ                 ก่อนการแสดงพิธีกรเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเปิดตัวคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จากนั้นชมการแสดง                 จนจบ นำลูกค้าถ่ายรูปกับ  ตัวหนังใหญ่ 11.50 น.  ชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนบ้านเรือนไทย   ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  12.10 น.  ขึ้นรถออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน  (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)  12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ “เรื่องของโอ่ง”   13.30 น.  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทางร้านมีวิทยากรแต่ละกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม                กลุ่มที่ 1 เปิดตำนานเรื่องของโอ่งพบกับอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี ผ่านอนิเมชั่น 3 มิติ ณ โรงโอ่งชมการ สาธิต การปั้นโอ่ง อ่าง กระถาง และการทำลวดลายโอ่งมังกร  (ใช้เวลา 45                นาที)                กลุ่มที่ 2 กิจกรรมแต่งแต้มเติมสี  (ใช้เวลา  45 นาที) 15.00 น. รับประทาน Coffee Break / CLUB TQM /เล่นเกมแจกของรางวัล 15.30 น. ช็อปสินค้า OTOP ของดีเมืองราชบุรี ณ ห้องสินค้าชุมชนเรื่องของโอ่ง  16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  16.30 น. แวะช็อปสินค้าที่ร้านหมูวรรณา คาวบอยทาวน์ ต.วังมะนาว (ให้เวลา 30 นาที) 17.00 น. กลับขึ้นรถ  19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ UPDATE 6/6/19    แนวคิดในการจัดกิจกรรม      - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม         ร้านอาหารชื่อดัง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง         กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่  26 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562  - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2562    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม   - ช่องทาง SMS  พิมพ์ RB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)   - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่งTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน@ราชบุรี8มิย62พิมพ์RBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้านแล้วประกาศผล5มิย@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  5 มิถุนายน 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล   

07/05/2019

ทีคิวเอ็ม – กรุงเทพประกันภัย ปล่อยหมัดเด็ดบุกตลาดคนทำงาน อัดแคมเปญ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” เดินเกมรุกยอดขายประกันมนุษย์เงินเดือนไตรมาส 2

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จับมือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอาใจมนุษย์เงินเดือน เนื่องในวันผู้ใช้แรงงานแห่งชาติ ปล่อยแคมเปญ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่จัดสรรมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนที่มีการขยายความคุ้มครองให้มนุษย์เงินเดือนอยู่แล้ว ในครั้งนี้ จึงชูโปรดักท์ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ และประกันภัยการว่างงาน ที่เจาะ Segment กลุ่มคนใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม พร้อมความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น วางกลยุทธ์การขายในยุคดิจิทัลเทรนด์ ด้วยฟีเจอร์การซื้อประกันและบริการหลังการขายแบบ One Stop Service ผ่านช่องทางไลน์ “TQM Insurance Broker” หวังกระตุ้นยอดขายโปรดักท์ซีรีย์ประกันมนุษย์เงินเดือนไตรมาส 2 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้กรุงเทพประกันภัยได้ร่วมมือกับทีคิวเอ็ม โดยการนำโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนมาพัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นมาเป็นแคมเปญพิเศษใช้ชื่อว่า “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” โดยใช้แนวคิดจากวันผู้ใช้แรงงานแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นลูกค้าในกลุ่มมนุษย์เงินเดือนเช่นกัน ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้นำเสนอเป็นโปรดักท์ที่เหมาะกับช่วงวันสำคัญ อาทิ “ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ” ประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุก ค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้เครื่องจักรในการทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เกิดจากการทำงาน สูงสุดถึง 500,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อคนในครอบครัว ประกันนี้ยังมีเงินชดเชยรายได้กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุอีก 500 บาท ต่อวัน และเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพียง 999 บาทต่อปี “ประกัน Care คุณว่างงาน” ประกันคุ้มครองการว่างงาน เพราะมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการที่นายจ้างปิดกิจการหรืออาจจะถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนในบางธุรกิจ โดยกรมธรรม์นี้จะให้เงินชดเชยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการไม่มีงานทำ สูงสุด 75,000 บาท สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำและเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม “ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน” เพราะมนุษย์เงินเดือนทำงานยุ่งจนไม่มีเวลา รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ประกันภัยรถยนต์มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นประกันรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 1 , 2+ และ 3+ จึงได้ออกแบบความคุ้มครองและบริการเสริมเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทำงานได้อย่างตรงจุด ด้วยบริการขับรถรับ-ส่งทำธุระแทน มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความคุ้มครอง Gadget ในรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยบริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน “ประกันสุขภาพ Health on Top” เพียงมีประกันสุขภาพหรือมีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วก็สามารถซื้อประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือนกับเราได้ เริ่มต้นเพียง 3 พันกว่าบาท คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป ประกันจ่ายให้ “ประกันอุบัติเหตุ 2 เด้งสำหรับวัยทำงาน” คุ้มครองอุบัติเหตุและหนี้สินค้างชำระหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ “ประกันภัย Motor Add On” ให้มนุษย์เงินเดือนซื้อประกันเพิ่มได้ มีเงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน “ประกันมะเร็ง” โรคร้ายเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อความไม่ประมาท ประกันมะเร็งสำหรับมนุษย์เงินเดือน เจอ จ่าย จบ คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท “ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Home & Content” คุ้มครองอัคคีภัย น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ รวมถึงให้ความคุ้มครองการโจรกรรม ด้านดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า หลังการเปิดตัวโปรดักท์ซีรีย์ “ประกันมนุษย์เงินเดือน” เมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เห็นว่า โปรดักท์นี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด แคมเปญ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายของโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 นี้ ด้วยการต่อยอดคอนเซปต์แคมเปญจากจุดเริ่มต้นของการออกแบบโปรดักท์คือ นำผลการสำรวจพฤติกรรม ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมาพัฒนาเป็นความคุ้มครองและบริการเสริม ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุของคนทำงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานยังคงเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานรวมถึงตัวคนทำงานให้ความสำคัญ เพราะส่งผลกระทบรอบด้านทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศ “เพราะเราเข้าใจว่า คนที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่รับหน้าที่หลายบทบาท แต่บทบาทหนึ่งที่สำคัญคือ การเป็นเสาหลักให้ครอบครัว ต้องแบกทั้งภารกิจและหน้าที่ไว้มากมาย เราจึงอยากให้ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” เป็นเสมือนตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เสมอแม้ในยามที่เราปฏิบัติงาน ดังนั้น ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ จึงถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงานและผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง” ด้านดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ในส่วนของกลยุทธ์การขายประกันมนุษย์เงินเดือน ภายใต้แคมเปญ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” เพื่อตอกย้ำภาพของโบรคเกอร์ประกันที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการขายและบุกตลาดประกันออนไลน์เป็นเจ้าแรกๆ ดังนั้น สำหรับแคมเปญพิเศษ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” นี้ จะเปิดให้บริการผ่านช่องทาง Line Official “TQM Insurance Broker” แบบ One Stop Service สะดวกทั้งก่อนซื้อและบริการหลังการขายเพียงเข้าไปที่ไลน์ “TQM Insurance Broker” พิมพ์คำว่า “มนุษย์เงินเดือน” หรือคลิกที่ริชเมนูก็สามารถเลือกซื้อโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนได้ทันใจ เป็นช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงง่าย และครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าให้ความสนใจมาใช้บริการออนไลน์จากทีคิวเอ็มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันลูกค้าในกลุ่มออฟไลน์ก็ยังคงสามารถใช้บริการได้ครบวงจรเช่นเดิมที่ โทร 1737 สำหรับสิทธิประโยชน์พิเศษของลูกค้าที่ซื้อประกันมนุษย์เงินเดือน ภายใต้แคมเปญ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ประกอบด้วย ซื้อประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือนประเภท 1 รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท และ เพื่อตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลา เมื่อซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทจะได้รับบริการทำธุระแทนคุณผ่าน Grab Taxi มูลค่า 500 บาท ทุกกรมธรรม์ และซื้อประกันภัยประเภทอื่น ๆ จะได้รับบัตร Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 300 บาท หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ด้วยความห่วงใยผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ภายในแคมเปญ “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ทีคิวเอ็มและ กรุงเทพประกันภัย มอบฟรีประกันอุบัติเหตุ 2 เท่า หรือ 200,000 บาท เฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น โดยผู้ที่สนใจสามารถขอลงทะเบียนรับได้ที่ไลน์ “TQM Insurance Broker” และสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อประกันได้ทุกช่องทางของทีคิวเอ็มที่ www.tqm.co.th , Facebook / Line Official “TQM Insurance Broker” , โทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สาขาทีคิวเอ็มทั่วประเทศ

02/05/2019

จันทบุรี...ทริปนี้ทีคิวเอ็มจัดให้!

ผ่านไปแล้วกับทริปท่องเที่ยวแบบฟิน ๆ ฟรี ๆ ที่ทีคิวเอ็มจัดเต็มให้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าผู้โชคดี 60 ท่าน จากโครงการ TQM Family Club ซึ่งครั้งนี้ทีคิวเอ็มพาลูกค้าไปเยือนจังหวัดจันทบุรี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นแห่งอัญมณี โดยเริ่มเช็คอินสถานที่แรกคือ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่อันเป็นเสมือนศูนย์รวมใจของชาวเมืองจันท์ และศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ ก่อนจะไปต่อกันที่ ถนนอัญมณี ตลาดพลอย เพื่อช็อปปิ้งพลอยน้ำงามจากฝีมือการเจียรไนของช่างที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก และเดินทางต่อเพื่อเข้าพักที่ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท และตบท้ายปาร์ตี้เบา ๆ ยามค่ำคืน   เช้าวันที่ 2 ออกเดินทางไปวัดมังกรบุปผาราม เพื่อไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ต่อด้วยการไปชมความงามของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล และรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ   กิจกรรมสนุกๆ แบบนี้ทีคิวเอ็มจัดให้เป็นประจำทุกเดือน เพียงคุณเป็นลูกค้าของทีคิวเอ็มและมาร่วมเป็นสมาชิก TQM Family Club รอรับ SMS ชวนลุ้นเที่ยว และทำตามเงื่อนไขก็มีสิทธิ์ได้ไปทริปกับทีคิวเอ็มได้ง่าย ๆ ครับ  

03/04/2019

สงกรานต์ถูกใจ ทีคิวเอ็มมอบประกันภัยฟรี

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในงานทีคิวเอ็มได้ร่วมออกบูธมอบประกันภัยอุบัติเหตุ “สงกรานต์...ถูกใจ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฟรี รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถรับประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์ถูกใจได้ฟรีด้วยเหมือนกัน เพียงลงทะเบียนทาง www.tqm.co.th และ LINE Official “TQM Insurance Broker” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทีคิวเอ็มได้จัดแคมเปญนี้เพื่อตอบแทนสังคม ให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการทำประกันภัยได้ทั่วประเทศ  

03/04/2019