กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

07/05/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

กำหนดการ
07.00 น. สมาชิก TQM ลงทะเบียน ณ ตึก TQM  ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน เสิร์ฟอาหารเช้า และ กาแฟ โอวัลตินร้อน
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
10.00 น. ชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบไหว้พระศรีอารย์ ณ วัดพระศรีอาร์ย (ให้เวลา 30 นาที)
10.40 น. ขึ้นรถออกเดินทางไปวัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เสิรฟ์ของว่าง+น้ำดื่ม 
               (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) 
11.00 น. ณ วัดขนอนหนังใหญ่ นำสมาชิกเข้าชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ณ โรงมหรสพ 
               ก่อนการแสดงพิธีกรเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเปิดตัวคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จากนั้นชมการแสดง                 จนจบ นำลูกค้าถ่ายรูปกับ  ตัวหนังใหญ่
11.50 น.  ชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนบ้านเรือนไทย   ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน 
12.10 น.  ขึ้นรถออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน  (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) 
12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ “เรื่องของโอ่ง”  
13.30 น.  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทางร้านมีวิทยากรแต่ละกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม
               กลุ่มที่ 1 เปิดตำนานเรื่องของโอ่งพบกับอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี ผ่านอนิเมชั่น 3 มิติ ณ โรงโอ่งชมการ สาธิต การปั้นโอ่ง อ่าง กระถาง และการทำลวดลายโอ่งมังกร  (ใช้เวลา 45
               นาที)
               กลุ่มที่ 2 กิจกรรมแต่งแต้มเติมสี  (ใช้เวลา  45 นาที)
15.00 น. รับประทาน Coffee Break / CLUB TQM /เล่นเกมแจกของรางวัล
15.30 น. ช็อปสินค้า OTOP ของดีเมืองราชบุรี ณ ห้องสินค้าชุมชนเรื่องของโอ่ง 
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
16.30 น. แวะช็อปสินค้าที่ร้านหมูวรรณา คาวบอยทาวน์ ต.วังมะนาว (ให้เวลา 30 นาที)
17.00 น. กลับขึ้นรถ 
19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
UPDATE 6/6/19 
 
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม
        ร้านอาหารชื่อดัง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน)
- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่  26 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2562
   ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ RB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่งTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน@ราชบุรี8มิย62พิมพ์RBชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้านแล้วประกาศผล5มิย@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  5 มิถุนายน 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล