กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยววิถีไทย 3 รัชกาล เส้นทางสำราญ จากสมุทรสงคราม สู่เพชรบุรี 6 กรกฎาคม 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ  เที่ยววิถีไทย 3 รัชกาล เส้นทางสำราญ จากสมุทรสงคราม สู่เพชรบุรี 6 กรกฎาคม 2562

04/06/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยววิถีไทย 3 รัชกาล เส้นทางสำราญ จากสมุทรสงคราม สู่เพชรบุรี 6 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ

07.00 น.  ลงทะเบียนสมาชิก ณ TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 (ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน 4 บัส)

07.30 น.  ออกเดินทาง สู่ จ.สมุทรสงคราม

11.00 น.  เดินทางถึง “อุทยาน ร.2” สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทย ค่าบริการ 100               บาท/คน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าบริการเอง  เก็บภาพบรรยากาศความเป็นไทย  ความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต 

              เข้าชมอาคารทรงไทยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจาก        

               - เรือนขนมไทย

              - เรือนไทย 5 หมู่

              - เรือนไทย 9 หมู่  

11.45 น. นำทุกท่านไปยังเรือนไทยพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาในอุทยานร.2 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (นั่งโต๊ะละ 8 คน) 

               หลังรับประทานอาหารเสร็จแนะนำผู้บริหาร คุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร

               สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 

12.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี 

14.00 น. ขึ้นรถรางชม “พระนครคีรี หรือ เขาวัง” พระราชวังฤดูร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  

              เขาวังถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี  เข้าชมพระที่นั่ง พระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน

              ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ  3 ยอดด้วยกัน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)  

15.30 น. ออกเดินทางไป “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” 

15.40 น. ถึง “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” นำทุกท่านสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเข้าชมที่ประทับแปรพระ              ราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชวังที่ใช้ประทับ ยามหน้าฝน สร้างแบบสถาปัตยกรรม  ยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่

             งดงามแห่งหนึ่งของไทย (ใช้เวลา 30 นาที)

16.10 น. ออกเดินทางไปแวะช็อปของฝาก

17.10 น. แวะช็อปของฝากที่ “ร้านหมูวรรณา” สาขาแม่กลอง

18.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

แนวความคิดในการจัดกิจกรรม

- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 

   พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง

 

กลุ่มเป้าหมาย

-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562

-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2562 

-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล

 

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

ช่องทาง SMS พิมพ์  PB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท)

ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737 

ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า

ส่ง TQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาล@เพชรบุรี6กค62พิมพ์PBชื่อสกุลส่ง4712055

ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาลแล้วประกาศผล3กค@เวปTQM

 

ระยะเวลาาร่วมสนุก 

ระหว่างวันที่ 4-28 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th

คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  80 รางวัล