แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง พุทธ ฮนดู จีน ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ บูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยะ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง พุทธ ฮนดู จีน ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ บูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยะ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

01/07/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง พุทธ ฮนดู จีน ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ บูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยะ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

กำหนดการ
07.00 น. สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ช เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) กาแฟ, โอวัลตินร้อน
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคัชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา มัคคุเทศก์แจ้งกำหนดการแก่สมาชิก พร้อมบรรยายข้อมูลของสถานที่นั้นๆ
10.00 น. ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร นำสักการะหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็น               สิริมงคล เมื่อสมาชิกไหว้พระเรียบร้อยแล้ว น้ำมนต์หลอด และกลับขึ้นรถ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
11.00 น. ออกเดินทางไปวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
11.20 น. แบ่งสมาชิก Bus1 และ 2 ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ขอพรกับ                     เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร นำโดยมัคคุเทศก์ แนะนำขั้นตอนการไหว้อย่างใกล้ชิด (ใช้เวลา               1 ชั่วโมง) จากนั้นเวลา 12.20 น. เดินข้ามไปตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี รับประทานอาหารกลางวัน ร้านป้า                หนู ร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง และช้อปของฝาก สมาชิก Bus 3 และ 4 เข้าตลาดบ้านใหม่ เพื่อรับประทาน                   อาหารกลางวันร้านป้าหนู และช้อปของฝากจากนั้นเวลา 12.20 น. นำสมาชิกไปไหว้พระขอพร สักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ รับ                    พลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
14.00 น. นัดหมายสมาชิกทุก Bus ขึ้นรถ ณ จุดจอดริมถนนวัดจีนประชาสโมสร เต่รียมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานพระพิฆเนศ                      คลองเขื่อน
14.20 น. ณ อุทยานพิฆเนศคลองเขื่อน สักการะพระพิฆเนศปางยืนองค์สำาริด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือ มะม่วง กล้วย ยอดอ้อยและขนุน ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
15.20 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดปากน้ำโจ้โล้
15.35 น. ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมโบสถ์สีทอง และลอดใต้ฐานพระ.        ประธานได้เพื่อความเป็นสิริมงคล (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
16.35 น. นัดหมายสมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ จอดรอรับสมาชิกที่เดิม บริเวณจุดส่ง
17.00 น. แวะช็อปขนมเปี๊ยะชื่อดัง ร้านตั้งเซ่งจั้ว สาขาเก๋งจีน
17.30 น. สมาชิกทุกคันกลับขึ้นรถ เดินทางกลับกรุงเทพฯ (เสิร์ฟขนมและน้ำอัดลม)
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด
พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562
-ลูกค้าที่ต่ออประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2562
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ต่ิดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์ CS ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055(3บาท)
 
ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปทำบุญ3ศรัทธา@ฉะเชิงเทรา3สค62พิมพ์CSชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปทำาบุญ3ศรัทธาแล้วประกาศผล31กค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล