แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนแม่ล่องเรือ แวะครอบเศียร วัดเทวราชกุญชร ชมยอดวัดงาม เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทำ WorkShop เย็บเต้านมเทียมและยางยืดเปลี่ยนชีวิต 31 สิงหาคม 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนแม่ล่องเรือ แวะครอบเศียร วัดเทวราชกุญชร ชมยอดวัดงาม เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  ทำ WorkShop เย็บเต้านมเทียมและยางยืดเปลี่ยนชีวิต 31 สิงหาคม 2562

30/07/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนแม่ล่องเรือ แวะครอบเศียร วัดเทวราชกุญชร ชมยอดวัดงาม เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทำ WorkShop เย็บเต้านมเทียมและยางยืดเปลี่ยนชีวิต 31 สิงหาคม 2562

07.30 น.  ลงทะเบียน ณ  ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ลูกค้าจำนวน 60 คู่ 120 คน) 
08.00 น.   นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ GATE 1  เมื่อสมาชิกลงเรือและประจำที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                  - พิธีกรแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ
                  - เรียนเชิญสมาชิก TQM ทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน
08.40 น    พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร  เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวต้อนรับสมาชิก 
08.50 น.   แนะนำมัคคุเทศก์และบรรยายกิจกรรมวัดแรกที่จะเดินทางไปถึง และพิธีกรเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน
09.00 น. ขึ้น “วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร”  นำสมาชิกทุกท่านรวมตัวที่พระอุโบสถ ร่วมสักการะและถวายผ้าไตร พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระประทานในพระอุโบสถ  (20 นาที)  
                 หลังจากนั้นนำสมาชิกไปที่มณฑปจัตุรมุข ทำพิธีครอบเศียรเกล้าด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล (50 นาที) 
10.15 น.   กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางต่อไปวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
10.20 น.   นำสมาชิก TQM ทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อ 
                และร่างกายส่วนต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย และเด็ก โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา 
                อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้คิดค้น 
                "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต“ ทำคนละ 2 เส้น ( 1 เส้น สามารถนำกลับบ้านได้  อีก 1 เส้นสำหรับบริจาค) (2 ชั่วโมง) (2 ชั่วโมง)
12.20 น. รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ
13.00 น. ขึ้น “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร”  สักการบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและพระประธานในพระอุโบสถ  (40 นาที)
13.40 น. กลับขึ้นเรือ  เดินทางไปช็อปของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ด 
13.50 น. ถึง “เกาะเกร็ด” ให้สมาชิกช็อปตามอัธยาศัย
14.20 น   กลับขึ้นเรือ 
14.30 น. นำสมาชิก TQM ทำ Workshop  ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ช่วงที่ 2  สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อ และร่างกายส่วนต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย และเด็ก พร้อม                 กับสอนท่ากายบริหารด้วยยางยืด
16.00 น รับประทาน Coffee Break  
16.30 น. นำสมาชิก TQM เล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดเส้นทางการเดินทางกลับ
17.00 น. ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ
 
แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2562 – 15 สิงหาคม 2562
-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2562 
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์  MT ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)
 
ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปสิงหาพาแม่ล่องเรือ@เจ้าพระยา31สค62พิมพ์MTชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปสิงหาพาแม่ล่องเรือแล้วประกาศผล28สค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก 
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  60 รางวัล