แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM Natural Camp 2019 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM Natural Camp 2019 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

05/10/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM Natural Camp 2019 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการ
07.00 น. ลงทะเบียนที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 
             -เสริฟกาแฟ & snack box 
          -เสริฟข้ำวเหนียวไก่ / น้ำดื่ม (บนรถ) 
07.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
            -ฟังเกร็ดความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
               - เล่นเกมส์รับของรางวัลบนรถ 
09.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
09.45 น. ฟังบรรยาย การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยคุณสมทรง ม่วงพารา เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง 
10.15 น. บัส 1 ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน / บัส 2 ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน 
10.50 น. บัส 1 ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน / บัส 2 ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน 
               -นักเรียน ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์รับของรางวัล 
11.30 น. มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน 
              -มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ นายชินกฤต วัฒนกูล (รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์) 
              -ถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ TQM 
11.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงเรียน 
12.30 น. เดินทางไปบ้านศาลาดิน ( ห่างจำกโรงเรียน 8 กิโลเมตร) 
               ฟังบรรยายวิถีชุมชน คนคลองมหำสวัสดิ์ คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อ ความยั่งยืน (ประมาณ 10 นาที) 
13.15 น. บัส 1 แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 25 คน สลับกัน ทำไข่เค็ม / ชมกำรสาธิตทำข้าวตังพร้อมชิม 
               บัส 2 ลงเรือไปบ้ำนฟักข้ำว (นั่งเรือ+เวลาขึ้น/ลงประมาณ 10 นาที ลำละ 6-7 ท่าน ) ดื่มน้ำฟักข้าว เคล้าเสียงเพลงแหล่คลองชม คลองมหาสวัสดิ์ โดยศิลปินท้องถิ่น                    คุณยายจิ๋ม บำรุง พินิจกุล ชมการสำธิตทำสบู่ฟักข้าว (รับ Gift set สบู่&โลชั่นกลับบ้าน) 
14.00 น. บัส 2 แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 25 คน สลับกัน ทำไข่เค็ม / ชิมและชมกำรสำธิตทำข้าวตัง 
                บัส 1 ลงเรือไปบ้านฟักข้าว ( นั่งเรือ+เวลาขึ้น/ลงประมาณ 10 นาที ลำละ 6-7 ท่าน ) ดื่มน้ำฟักข้าว เคล้าเสียงเพลงแหล่คลองชม คลองมหาสวัสดิ์ โดยศิลปินท้องถิ่น                  คุณยายจิ๋ม บำรุง พินิจกุล ชมการสำธิตทำสบู่ฟักข้าว (รับ Gift set สบู่&โลชั่นกลับบ้าน) 
14.45 น. ทั้ง 2 บัส ลงเรือไปนำบัวลุงแจ่ม ( บวกเวลาขึ้น-ลงเรือประมาณ 20-30 นาที) 
15.00 น. เรียนรู้เรื่องนำบัว/กำรพับดอกบัวแบบต่างๆ อร่อยกับเมี่ยงกลีบบัว + น้ำชาเกสรบัว ชมทุ่งบัวสัตตบงกช พื้นที่กว่า 15 ไร่ / ถ่ายรูป เพลินๆ 
16.00 น. นั่งเรือกลับมาที่บ้านศาลาดิน ช้อปปิ้งตลาดน้ำศาลาดิน 
16.15 น. ช้อปปิ้งที่ “ตลาดต้องชม” หรือตลาดน้ำศาลาดิน 
18.30 น. เดินทางกลับถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ โดยสวัสดิภาพ ** เสริฟข้ำวต้มมัด +น้ำใบเตย/น้ำเก๊กฮวย/น้ำอัดลม บนรถ 
 
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR ) ให้ลูกค้าและบริษัทได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบแทนสังคม
- เลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสรา้งความรู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 40 คู่ (80 ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 – 17 ตุลาคม 2562
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือน ธันวาคม 2562
    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ NC ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 
ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปวิถีชุมชน&พัฒนาโรงเรียน@นครปฐม2พ.ยพิมพ์NCชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านลงทะเบียนTQMลุ้นทริปวิถีชุมชน&พัฒนาโรงเรียนแล้วประกาศผล30ตค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 7 -25 ตุลาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  30 ตุลาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 40 รางวัล