กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM Natural Camp 2020 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์ สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM Natural Camp 2020  ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์ สัมผัสวิถีเกษตรกรรม  จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

18/09/2020 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM Natural Camp 2020 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์ สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

กำหนดการ  
07.00 น. ลงทะเบียนที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซอยลาดปลาเค้า 25
          -เสิร์ฟกาแฟ & snack box 
          -เสิร์ฟข้าวเหนียวไก่ / น้ำดื่ม (บนรถ) 
07.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
               -ฟังเกร็ดความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
               - เล่นเกมส์รับของรางวัลบนรถ 
09.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
09.45 น. -คุณธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ
              -คุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวเปิดงาน
              - มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน
              -ถ่ายภาพร่วมกัน 
10.00 น. -ร่วมกิจกรรมทาสีขอบถนนและทางเดินของโรงเรียน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงเรียน 
13.00 น. เดินทางไปบ้านศาลาดิน ( ห่างจากโรงเรียน 5 กิโลเมตร) 
               -ฟังบรรยายวิถีชุมชน คนคลองมหาสวัสดิ์ คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อ ความยั่งยืน (ประมาณ 10 นาที) 
               โดยคุณวันชัย สวัสดิ์แดง รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
13.15 น. บัส 1 แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 25 คน สลับกัน ทำไข่เค็ม / ชมกำรสาธิตทำข้าวตังพร้อมชิม 
               บัส 2 ลงเรือไปบ้ำนฟักข้ำว (นั่งเรือ+เวลาขึ้น/ลงประมาณ 10 นาที ลำละ 6-7 ท่าน ) 
               -ดื่มน้ำฟักข้าว เคล้าเสียงเพลงแหล่คลองชมคลองมหาสวัสดิ์ โดยศิลปินท้องถิ่น คุณยายจิ๋ม บำรุง พินิจกุล 
               -ชมการสาธิตทำสบู่ฟักข้าว 
14.00 น. บัส 2 แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 25 คน สลับกัน ทำไข่เค็ม / ชิมและชมการสาธิตทำข้าวตัง 
               บัส 1 ลงเรือไปบ้านฟักข้าว
14.45 น. ทั้ง 2 บัส ลงเรือไปนาบัวลุงแจ่ม ( บวกเวลาขึ้น-ลงเรือประมาณ 20-30 นาที)
15.00 น. -เรียนรู้เรื่องนำบัว/กำรพับดอกบัวแบบต่างๆ 
               -อร่อยกับเมี่ยงกลีบบัว + น้ำชาเกสรบัว 
               -ชมทุ่งบัวสัตตบงกช พื้นที่กว่า 15 ไร่ / ถ่ายรูปเพลินๆ 
16.00 น. -นั่งเรือกลับมาที่บ้านศาลาดิน 
              -ช้อปปิ้งตลาดน้ำศาลาดิน 
16.45 น. เดินทางกลับ
               ** เสริฟข้าวต้มมัด +น้ำใบเตย/น้ำเก๊กฮวย/น้ำอัดลม บนรถ
18.30 น. เดินทางกลับถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ โดยสวัสดิภาพ 
 
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
       พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 40 คู่ (80 ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 16 กันยายน -2 ตุลาคม 2563 
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือน พฤศจิกายน 2563
    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS+Link ลงทะเบียน (เฉพาะลูกค้า TQM ที่ได้รับ SMS เท่านั้น)
 
ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
 ส่ง TQMลุ้นทริปวิถีชุมชน&ชมนาบัว@นครปฐม17ต.คคลิกhttps://snsh.biz/Dk1FQG
 
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน -9 ตุลาคม 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  14 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 40 รางวัล