กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง

07/10/2016 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง

TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง “พุทธ ฮินดู จีน”
ไหว้พระหลวงพ่อโสธร   ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยTQM

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160ท่าน)

- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม-13 มิถุนายน 2559
-
ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2559
-
ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
• 
ช่องทาง SMS  พิมพ์ CS ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท
• 
ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
 
ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 


ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปทำบุญ@ฉะเชิงเทรา25มิย59พิมพ์CSชื่อสกุลส่ง4712444
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปทำบุญแล้วประกาศผล22มิย@เวปTQM


ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 - 20 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล 

กำหนดการ


08.00 .   สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ช 
                   
เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) กาแฟ, โอวัลติน
08.30
.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา  มัคคุเทศน์แจ้งกำหนดการ
                   
แก่สมาชิกพร้อมบรรยายข้อมูลของสถานที่นั้นๆ
               และศิลปินร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลบนรถโค้ช
10.00 .    ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร นำสักการะหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล
                     -
รวมถ่ายภาพหมู่ เช็คอินกับศิลปิน
                     -
มัคคุเทศก์นำขบวนเข้าไปสักการะ
                     -
นำสมาชิกที่ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว เข้าแถวรับน้ำมนต์หลอด และกลับขึ้นรถ (ใช้เวลา 30 นาที)
10.50
.    นำสมาชิกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร
                    (
วัดเล่งฮกยี่) ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร  
                     
นำโดยศิลปินและมัคคุเทศก์แนะนำขั้นตอนการไหว้อย่างใกล้ชิด (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
11.50
.      นำสมาชิกเข้าตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร้านป้าหนู และช้อปของฝาก 
13.30 .    เตรียมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า 
14.00 .     ณ ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า พาสมาชิกล่องเรือรอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตริมน้ำ แวะขึ้นชมความงามโบสถ์สีทองทั้งหลัง วัดปากน้ำ โจ้โล้, แล่นผ่านพระสถูปเจดีย์
                     
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผ่านวัดโพธิ์บางคล้าซึ่งมีค้างคาวแม่ไก่ตัวโตอยู่มากมาย หลายหมื่นตัว ตลอดเส้นทางการล่องเรือมัคคุเทศก์บรรยายเรื่องราวให้ความรู้ถึง  

                ประวัติความเป็นมา ณ สถานที่นั้นๆ 

15.30 .    แวะขึ้นเทวสถาน อุทยานพระพิฆเนศ รับมะพร้าวน้ำหอมดื่มแก้กระหาย สักการะขอพรพระพิฆเนศองค์ยืนปางสัมฤทธิ์ องค์ใหญ่ ที่สุดในโลก
                      
ทำพิธีอารตีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรต่อองค์พระพิฆเนศวร (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)
17.00
.      รถโค้ชปรับอากาศจอดรอรับสมาชิกที่เทวสถาน อุทยานพระพิฆเนศ  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ (แจก Snack Box S&P บนรถ
18.30
.    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ