กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา 6 สิงหาคม 2559

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา 6 สิงหาคม 2559

07/10/2016 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา 6 สิงหาคม 2559

TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 75 คู่ (150ท่าน)

- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 25 กรกฎาคม 2559
-
ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2559 
-
ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ช่องทาง SMS  พิมพ์ SU ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท

- ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737

  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

  ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า

   ส่ง TQMลุ้นทริปชมวังสวนสุนันทากับดารา6สค59พิมพ์SUชื่อสกุลส่ง4712444

    ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปชมวังสวนสุนันทาแล้วประกาศผล3สค@เวปTQM 

 

ระยะเวลาร่วมสนุก

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - 1 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.th

คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 75 รางวัล

 

กำหนดการ 

10.00 .  ลงทะเบียนสมาชิก นัดหมาย ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม(ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดา)

             - แจกหมายเลขกลุ่ม  เพื่อให้ทราบว่าอยู่กลุ่มไหน

             - รับประทานขนมไทยและเครื่องดื่ม Welcome Drink

10.30 .  พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารกล่าวทักทายสมาชิกทุกท่าน

                   ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน บรรยายสรุปตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยะมหาราชปดิวรัดา

                   แนะนำนักแสดงร่วมกิจกรรม  “ซัน ประชากร” กล่าวทักทายสมาชิกทุกท่าน

                   แบ่งกลุ่มผู้เข้าชมเป็น 4 กลุ่ม ทั้งหมดออกมาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
              สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ถ่ายภาพร่วมกัน 
              ก่อนแยกย้ายไปตามอาคารต่างๆ

             - กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯและทำ Workshop การวาดภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง

             - กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯและทำ Workshop การร้อยมาลัยแบบราชสำนัก

             - กลุ่มที่ 3 เยี่ยมชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์  และ ทำ Workshop การทำขนมลูกชุบ

             - กลุ่มที่ 4 เยี่ยมชมอาคารเอื้อมอาชว์แถมถวัลย์ และ ทำ Work การแต่งกายสมัย รัชกาลที่ 5-7 (สอนนุ่งโจง แต่งกายไทยถ่ายภาพสวยงาม)

                จากนั้นทุกกลุ่มเมื่อเสร็จ Work  ตรงไปยังโรงแรมวังสวนสุนันทาเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 .  สมาชิกทุกท่านถึงโรงแรมวังสวนสุนันทา ทั้งหมด รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 .  นำสมาชิกทุกท่านวนเข้าชมสถานที่และทำ Workshop ที่เหลือดังนี้

                    (2 - 1 - 4 - 3) ,  (3 - 4 - 1 - 2) และ (4 - 3 - 2 -1)  

15.30 .  ทุกท่านพร้อมกันที่พระตำหนักพระวิมาดาเธอฯ เพื่อรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย  
              นักแสดงถ่ายภาพกับสมาชิกร่วมกัน

16.30 .  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ