กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM Boat Rally คลองท่าคา ใกล้ชิดวิถีชีวิตชุมชน สักการะ Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์ 8 ตุลาคม 2559

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM Boat Rally คลองท่าคา ใกล้ชิดวิถีชีวิตชุมชน สักการะ Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์ 8 ตุลาคม 2559

07/10/2016 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM Boat Rally คลองท่าคา ใกล้ชิดวิถีชีวิตชุมชน สักการะ Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์ 8 ตุลาคม 2559

TQM Boat Rally คลองท่าคา ใกล้ชิดวิถีชิวิตชุมชน

สักการะ Unseenโบสถ์ปรกโพธิ์ 

เยือนอุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160ท่าน)

- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม - 22 กันยายน 2559
-
ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2559 
  ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ช่องทาง SMS  พิมพ์ SM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท
-
ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737  
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า

ส่ง TQMลุ้นทริปBoat Rally@สมุทรสงคราม8ตค59พิมพ์SMชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปBoat Rally@สมุทรสงครามแล้วประกาศผล5ตค@เวปTQM

ระยะเวลา
ร่วมสนุกระหว่างวันที่  24 สิงหาคม 2559 - 3 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล

 

กำหนดการ

07.30 . สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM  .ลาดปลาเค้า 25
                  
รับกำหนดการและสติ๊กเกอร์ ติดหน้าอก (เสิร์ฟข้าวเช้า และกาแฟ, โอวัลติน)
08.00
. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.สมุทรสงคราม 
                 -
มัคคุเทศก์ 4 คน ประจำรถแต่ละคัน แจ้งกำหนดการ Announced ให้สมาชิกทราบว่าเราจะไปที่ไหน ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น
10.30 . ถึงตลาดน้ำท่าคา  พาสมาชิกลงเรือพาย (ลำละ 4 - 5 คน มีฝีพายประจำ 1 คน , มีร่ม , ถุงขยะดำและไม่คีบขยะ
                 
**
ตรงจุดนี้ทีมงานเรียกรายชื่อสมาชิกทีละคน ลงเรืออย่างระมัดระวัง ลำเล็ก ลำละ 4 - 6 คน ลำใหญ่ ลำละ 6 - 8 คน**การล่องเรือพายจะแบ่งเป็น 2 เส้นทาง แบ่งเรือพาย               เป็นสองกรุ๊ป กรุ๊ปละประมาณ 10 - 15 ลำ กรุ๊ปแรก ล่องเรือไปยังจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ไปยังจุดที่ กรุ๊ปที่สอง ล่องเรือไปยังจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ ไปยังจุดที่ 2
                   
จุดที่1- ชมบ้านกำนันจัน เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ..2447 มีเจ้าหน้าที่บรรยายประวัติความเป็นมา
                   
(จุดนี้ไม่สามารถขึ้นชมได้ เนื่องจากบ้านทรุดโทรมมาก)

              จุดที่2- บ้านเรือนไทย คุณทวีป เจือไทย ศึกษาวิถีชีวิตไทยโบราณ เตาต้มน้ำตาลแบบดั้งเดิมและจัดแสดงอุปกรณ์การทำนาในอดีต เช่น ถังฟาด ข้าว เครื่องฝัดข้าว ไถ                    คราด และเครื่องหั่นยาเส้นโบราณ  (ใช้เวลา 30 นาที)

                    จุดที่3- ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว บ้านสวนตาลอาจารย์ศิริหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตร ตลาดน้ำท่าคา ดูการขึ้นตาล ปาดตาล เคี่ยว น้ำตาล (ใช้เวลา 1 ชม.)
                     ***
แต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายถึงประวัติของแต่ละสถานที่ระหว่างไปทั้ง 3 จุด มีกิจกรรม RC 
12.00
. รับประทานอาหารข้าวแกงหม้อจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดท่าคา แบบวิถีชาวบ้าน หลังทานข้าวเสร็จนับคะแนนหาผู้ชนะ (ใช้เวลา 1.30 ชม.) 
13.30
. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่ วัดบางกุ้ง 
14.00 . ณ วัดบางกุ้ง มัคคุเทศก์ให้ความรู้บรรยายเรื่องราวถึงประวัติความเป็นมา ชม Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์,สักการะหลวงพ่อนิลมณี (ใช้เวลา 40 นาที)
14.40
. ออกเดินทางต่อไปยัง วัดบางแคน้อย
14.50 . ณ วัดบางแคน้อย นำสมาชิกเข้าสักการะพระประธาน พระพุทธสมุทร ศรีพิชัยวิสุทธิมุนี ในพระอุโบสถ ซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้สร้างพื้นจากไม้กระดานเพียง 7 แผ่นเท่านั้น และยัง                เป็นอุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มีความวิจิตรงดงามมาก จากนั้นสักการะหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
                  
ซึ่งประดิษฐานอยู่บนกุฏิ เพื่อขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต (ใช้เวลา 40 นาที)
15.20
.  ออกเดินทาง แวะช้อปตลาดน้ำบางน้อย ซื้อของฝากสินค้า ของกินชาวบ้านราคาย่อมเยาว์
16.30 .  กลับขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 .   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ