กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชมดินแดนบ้านสุขาวดี ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ประทับบนมังกร จ. ชลบุรี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชมดินแดนบ้านสุขาวดี ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ประทับบนมังกร จ. ชลบุรี

27/10/2016 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชมดินแดนบ้านสุขาวดี ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ประทับบนมังกร จ. ชลบุรี

TQM ชมดินแดนบ้านสุขาวดี ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ประทับบนมังกร จ. ชลบุรี
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
 เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
 พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
 เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความ
   เป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 160 คู่ (80ท่าน)
- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559  
- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนธันวาคม 2559
  ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ช่องทาง SMS  พิมพ์ SK ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) 
- ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
   ส่ง TQM ลุ้นทริปชมบ้านสุขาวดี@ชลบุรี26พย59พิมพ์SKชื่อสกุลส่ง4712444
   ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปชมบ้านสุขาวดีแล้วประกาศผล23พย@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล 
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 259
 
07.30 น. สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM (ซอยลาดปลาเค้า 25) 
               เสิร์ฟอาหารเช้าข้าวต้ม, กาแฟ และโอวัลติน
08.00 น. เดินทางมุงหน้าสู่ บ้านสุขาวดี จ.ชลบุรี
10.30 น. ณ บ้านสุขาวดี นำสมาชิกเข้าอาคารพระแม่กวนอิม ขึ้นบนชั้นดาดฟ้าเพื่อไป ขอพรเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรประทับบนมังกร
               ประดับด้วยทองคำทั้งองค์และอัญมณีล้ำค่าและเป็นจุดชมวิวความงามอลังการของบ้านสุขาวดีได้รอบทิศ 360 องศา
11.15 น. ลงอาคารเพื่อนั่งรถรางไปยังอาคารต่อไป
11.30 น. ณ อาคารโดมพระ สถานที่รวบรวมพระพุทธรูปและสิ่งศักดิสิทธิ์ สักการะองค์
               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางประสูติ พระหัตถ์ขวาชี้ฟ้า พระหัตถ์ซ้ายชี้ดิน
                ที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม และให้สัจธรรมมากมาย 
12.00 น. พร้อมกันที่หน้าอาคารเพื่อเดินทางไปยังห้องอาหารรับประทานอาหาร
               กลางวันพร้อมชมโชว์การแสดงแบบอลังการส่วนตัวเฉพาะลูกค้า TQM 
               จากนักแสดงมืออาชีพบ้านสุขาวดี (โต๊ะละ 8 ท่าน) 
               เปิดตัวคุณคมเนตรและเล่นเกมส์แจกของรางวัล
13.30 น. ณ อาคารพุทธบารมี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และขอพรเสริมศิริมงคลพระแก้วมรกต 3 ฤดู 
14.30 น. นั่งรถรางนำลูกค้าเติมน้ำมันตะเกียงเสริมมงคลให้แก่ชีวิต ตามปีเกิด 12 ราศี
15.10 น. สมาชิกกลับขึ้นรถโค้ช เดินทางต่อไปยัง ตลาดน้ำ 4 ภาค
15.50 น. ณ ตลาดน้ำสี่ภาค นำสมาชิกช้อปของฝาก สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคจำลองตลาดน้ำเมื่อครั้งสมัยก่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ที่รวบรวมประเพณี
               ศิลปะ และวัฒนธรรมไว้ อย่างลงตัว 
16.30 น. ออกเดินทางกลับ
19.00 น.  ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ