กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน วัดพระศรีอารย์ ศึกษาแหล่งโอ่งมังกร @ราชบุรี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน วัดพระศรีอารย์ ศึกษาแหล่งโอ่งมังกร @ราชบุรี

22/02/2017 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน วัดพระศรีอารย์ ศึกษาแหล่งโอ่งมังกร @ราชบุรี

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิม
       ร้านอาหารชื่อดัง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความ
       เป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน)
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 9  มีนาคม 2560
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมีนาคม 2560
   ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ RB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
    ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
 ส่ง TQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน@ราชบุรี25มีค60พิมพ์RBชื่อสกุลส่ง4712444
 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้านแล้วประกาศผล22มีค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 มีนาคม  2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  22 มีนาคม 2560 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล 
 
กำหนดการ
07.30 น. สมาชิก TQM ลงทะเบียน ณ ตึก TQM  ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) และ กาแฟ โอวัลติน
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน มุ่งหน้าสู่ วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม
10.00 น. ณ วัดขนอนหนังใหญ่ นำสมาชิกเดินชมความงามของหนังใหญ่ของจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัวบนบ้าน                               
               เรือนไทย ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
11.00 น. เข้าชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย นับได้ว่าเป็น                                                      
               สมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรอบพิเศษที่จัดการแสดงขึ้นเพื่อสมาชิก TQM โดยเฉพาะ
11.50 น.  ขึ้นรถออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
12.10 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ “Alpaca Ratchaburi” ร้านอาหารสุดเก๋บรรยากาศดี หลังจาก รับประทานอาหาร                                  
                เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าเพลินเพลินกับการให้อาหารอัลปาก้า,ม้าแคระ, ล่อ และให้อาหารปลาช่อนอเมซอนที่ตัวใหญ่                                 
                ขนาดเกือบ 2 เมตร
13.30 น.   ออกเดินทางไปชมพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอารย์  
13.50 น.   ณ วัดพระศรีอารย์ กราบไหว้พระศรีอารย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนก พระเจ้า ๕ พระองค์ 
                สักการะร่างของหลวงพ่อขันธ์ที่ไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโลงแก้ว  
15.00 น.   เดินทางต่อไปยัง “โรงโอ่งรัตนโกสินทร์1”
15.20 น.  ณ โรงโอ่งรัตนโกสินทร์1 ฟังคำบรรยายจากวิทยากรประจำสถานที่เล่าประวัติและขั้นตอนการทำ โอ่ง นำสมาชิกทำ                              
                WorkShop เพ้นโอ่งจิ๋วลวดลายตามจินตการ พักทานเบรกขนมปังและเครื่องดื่ม สมุนไพร 
17.00 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.00 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ