กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนร่วมทริปนั่งรถไฟ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารกลางบรรยากาศแม่น้ำแควน้อย กับดาราช่อง 7 จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ จ.กาญจนบุรี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนร่วมทริปนั่งรถไฟ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารกลางบรรยากาศแม่น้ำแควน้อย กับดาราช่อง 7 จิณณ์-จิณณะ  นวรัตน์ จ.กาญจนบุรี

22/05/2017 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนร่วมทริปนั่งรถไฟ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารกลางบรรยากาศแม่น้ำแควน้อย กับดาราช่อง 7 จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ จ.กาญจนบุรี

แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง 
 และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
- เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ   
  ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560
-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมิถุนายน 2560 
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์  KB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท)
ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737 
ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปล่องแพ@กาญจนบุรีกับ ดารา24มิ.ย.60พิมพ์KBชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปกาญจนบุรีกับดาราแล้วประกาศผล21มิ.ย.@เวปTQM 
 
ระยะเวลาร่วมสนุก 
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  52 รางวัล
 
 
กำหนดการ 
06.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง 
06.30 น. รถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 909 ออกเดินทำง (เสิร์ฟมื้อเช้า + น้ำดื่ม) 
07.15 น. โบกี้ที่ 1 พิธีกรแนะนำตัว / เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ 
             รองประธานบริหารสายงานการตลาด TQM กล่าวต้อนรับสมาชิก / แนะนำมัคคุเทศก์  
             แจ้งโปรแกรมทริปในวันนี้ 
             โบกี้ที่ 2 มัคคุเทศก์แนะนำตัวแจ้งโปรแกรมทริปในวันนี้ / พิธีกรจากโบกี้ 1 มาทักทาย 
              สมาชิก / เรียนเชิญคุณคมเนตร กล่าวต้อนรับสมาชิก 
07.40 น.  ถึงสถานีนครปฐมแวะรับของว่าง ข้าวหลามบ๊ะจ่างทรงเครื่อง ขนมขึ้นชื่อ จ.นครปฐม 
             ขึ้นมารับประทานระหว่างทาง มัคคุเทศก์นำสมาชิกสักการะองค์พระปฐมเจดีย์บนรถไฟ              
             พร้อมเล่าประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ ของพระปฐมเจดีย์ 
08.20 น. ขบวนรถไฟ เคลื่อนออกจากสถานีนครปฐม ทีมงานแจกข้าวหลามบะจ่างให้ทุกท่าน
             รับประทาน 
09.35 น. ถึง “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ลงเก็บภาพบรรยากาศ (30 นาที) 
10.00 น. ลงแพขนาดใหญ่ ล่องแม่น้ำแคว ชมบรรยากาศ แควใหญ่ และแควน้อยไหลมา
            บรรจบกัน    (มัคคุเทศก์บรรยายบนเรือ) 
11.45 น. เสิร์ฟอาหารกลางวันในเรือนแพ (อาหารชุด โต๊ะละ 8 ท่าน) ระหว่างล่องกลางลำ
            น้ำแควน้อย 
14.00 น. ล่องแพไปชมถ้ำเขาปูน ซึ่งมีความสวยงาม เข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ 
             ชมช่องเขาขาดที่สลักด้วยมือของเหล่าเชลยศึก 
15.00 น. ลงแพ รับประทาน Coffee Break เดินทางกลับเส้นทางเดิม ระหว่างทำงพิธีกรเล่นเกมส์
            แจกของรางวัล 
16.30 น. ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว นำสมาชิก TQM ช็อป ณ ศูนย์รวมของฝาก และตลาดอัญมณี 
            สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
17.00 น. พร้อมกันที่รถไฟ เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ