กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนชมพระราชวังบางปะอิน เยือนถิ่นวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์ตระกร้าเดคูพาจ จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนชมพระราชวังบางปะอิน เยือนถิ่นวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์ตระกร้าเดคูพาจ จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

19/03/2018 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนชมพระราชวังบางปะอิน เยือนถิ่นวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์ตระกร้าเดคูพาจ จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
       พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความ
     เป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 12 เมษายน 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนเมษายน 2561
  ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ AY ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
      ส่งTQMทริปชมวังไหว้พระ&ล่องเรือ@อยุธยา28เมย61พิมพ์AYชื่อสกุลส่ง4712055
 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMทริปชมวังไหว้พระ&ล่องเรือแล้วประกาศผล25เมย@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  25 เมษายน 2561 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล
 
กำหนดการ
 
07.30 น.  ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ (สีพระยา) รับกำหนดการและสติ๊กเกอร์ติดหน้าอก 
08.00  นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ พระราชวังบางปะอิน
09.00 น.  เดินทางถึง พระราชวังบางปะอิน เยี่ยมชมสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเดินชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน อาทิ
                 - พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์
                - พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
                - หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ
10.30 น.  นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา
11.00 น.    ถึง วัดใหญ่ชัยมงคล จุดเด่นของวัดได้แก่ เจดีย์องค์ใหญ่ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายใน พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดและ
                 สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกถึงความกล้าหาญของคนในอดีตที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มายังเอกราชของชาติไทย
11.30 น.    ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคล
12.00 น.   ถึง วัดช่องลม จ.นนทบุรี เข้าชมเจดีย์ทรงระฆังสูงเด่นและมีรูปปั้นหลวงพ่อโอภาสี ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาสูง กราบนมัสการพระประธานพุทธศรีประวัติมงคลภายในอุโบสถอันสวยงาม
12.30 น.  นำทุกท่านขึ้นเรือ ไวท์ออคิด ริเวอร์ครูซส์ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
13.20 น.   นำสมาชิก TQM ทำ Workshop ตระกร้าเดคูพาจ คนละ 1 ใบ
15.00 น.   ทาน Coffee break เล่นเกมแจกของรางวัล
17.00 น.   กลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ