กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนลัดเลาะแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ไหว้พระย้อนตำนานพระเจ้าตากสิน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนลัดเลาะแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ไหว้พระย้อนตำนานพระเจ้าตากสิน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

30/05/2018 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนลัดเลาะแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ไหว้พระย้อนตำนานพระเจ้าตากสิน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
       พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ 
        ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120 ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมิถุนายน 2561
    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ OC ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
      ส่ง TQMลุ้นทริปล่องเรือ@เจ้าพระยาสายเก่า30มิย61พิมพ์ OCชื่อสกุลส่ง4712055
 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปล่องเรือแล้วประกาศผล27มิย@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – 22 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  27 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล 
 
กำหนดการ
07.30 น.    ลงทะเบียน ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา รับสติ๊กเกอร์ประจำเรือโดยสาร (ลำที่ 1 – ลำที่ 5)                                                                                                                       - รับอาหารเข้า+กาแฟกระป๋อง+โอวันติลกล่อง+น้ำดื่ม จัดเป็นเซ็ท           08.20 น.     สมาชิกรวมตัวพร้อมกัน
- พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร  เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- แนะนำมัคคุเทศก์ประจำลำเรือ ทั้ง 5 ท่าน กล่าวต้อนรับทุกท่าน
- ถ่ายภาพร่วมกัน
08.30 น.    นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ (ลำละ 30 คน) จำนวน 5 ลำ เดินทางไปยัง วัดหงส์รัตนาราม 
08.45 น.     ถึง วัดหงส์รัตนาราม มีตำนานเล่าว่าบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอาจเป็นจุดที่ท่านสิ้นพระชนน์  (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
                 - นำทุกท่านเข้าชมและสักการะพระประธาน และพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนในพระอุโบสถ พระพุทธรูปทองโบราณ 
                 - พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และหินศักดิ์สิทธิ์มณีโคตร
09.45 น.    กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไป วัดอินทรารามวรวิหาร 
10.00 น.    ถึง วัดอินทรารามวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช  เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต 
                 ได้ประดิษฐานพระบรมศพถวายพระเพลิงและบรรจุพระบรมอัฐิที่วัดนี้  ที่นี่ท่านจะได้พบกับ
                  - พระเจดีย์คู่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสี
                  - พระแท่นที่บรรทม และทรงศลีสมาธิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
                  - พระอุโบสถอายุ 400 ปีที่ใต้ฐานพระประธานบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
                  - พระรูปทรงม้า ทรงศลี และทรงบัลลังก์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
11.15 น.    กลับขึ้นเรือ นำทุกท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน 
11.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านหมี่กรอบจีนหลี สมัยรัชกาลที่ 5 (จัดเป็นโต๊ะกลม 10 ที่นั่ง/โต๊ะ) ใช้เวลา 50 นาที
12.20 น.     ออกเดินทางไป วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
12.30 น.     ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
                   - เรือลำ 1 และ 2 เข้า กราบสักการะรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อสด 
                   - เรือลำ 3 – 5   เข้าชมพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล หลวงพ่อทองคำ และเจดีย์แก้ว  จากนั้นสลับกัน
13.30 น.      กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไป วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
13.40 น.      ถึง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (ใช้เวลา 40 นาที)
                 - สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีและหลวงพ่อขาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
14.20 น.      กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปวัดสุวรรณารามวรวิหาร 
14.30 น.      ถึง วัดสุวรรณารามวรวิหาร (ใช้เวลา  45 นาที) 
                 - ชมภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนังที่สวยที่สุดในโลก และฟังเรื่องราวสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงใช้บริเวณวัดแห่งนี้
                 เป็นลานประหารชีวิตเชลยพม่า  
                 - สักการะ "หลวงพ่อศาสดา"  ในพระอุโบสถ ซึ่งมีคนมากราบไหว้ขอพร หรือบนบานศาลกล่าว 
                   โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทหารเป็นจำนวนมาก 
                 - แวะชิม ช็อปตลาดท่าน้ำวัดสุวรรณารามวรวิหาร  
15.15 น.      กลับขึ้นเรือ เดินทางกลับท่าเรือริเวอร์ซิตี้
15.30 น.      ถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้