กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนล่องท่าคา นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยในอุทยาน ร.2 ทานหมี่กรอบทองโบราณ 5 ดาว พร้อมช็อป ชิมแชร์ ตลาดน้ำอัมพวา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนล่องท่าคา นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยในอุทยาน ร.2  ทานหมี่กรอบทองโบราณ 5 ดาว พร้อมช็อป ชิมแชร์ ตลาดน้ำอัมพวา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

28/06/2018 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนล่องท่าคา นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยในอุทยาน ร.2 ทานหมี่กรอบทองโบราณ 5 ดาว พร้อมช็อป ชิมแชร์ ตลาดน้ำอัมพวา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
       พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ 
        ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2561
    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ SM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
      ส่ง TQMลุ้นทริปท่าคา&อัมพวา@สมุทรสงคราม4สค61พิมพ์ SMชื่อสกุลส่ง4712055
 ตอบกลับท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปท่าคา&อัมพวาแล้วประกาศผล1สค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2561 – 27 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  1 สิงหาคม 2561 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล 
 
กำหนดการ
กำหนดการ
07.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ด้านหน้า อาคาร TQM  ซอยลาดปลาเค้า 25 รับกำหนดการและสติ๊กเกอร์ ติดหน้าอก 
              (เสิร์ฟข้าวเช้า และกาแฟ, โอวัลติน)
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.สมุทรสงคราม 
              - มัคคุเทศก์ 4 คน ประจำรถแต่ละคัน แจ้งกำหนดการ Announced ให้สมาชิกทราบประกอบกับ ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น
              - แวะปั้มระหว่างทางเข้าห้องน้ำ
10.00 น.  ถึง ตลาดน้ำท่าคา นำสมาชิกทุกท่านไปยังท่าน้ำ แบ่งสมาชิก เป็นแถวๆ ละ 5 คน เตรียมทยอยลงเรือ ตามลำดับแถว 
               จุดที่ 1 เรือแล่นผ่าน บ้านกำนันจัน เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส
                          เมื่อปี พ.ศ.2447
               จุดที่ 2 นำสมาชิดขึ้นฝั่ง โฮมสเตย์เรือนไทย รับอาหารว่าง 
                         - พิธีกรกล่าวทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการ
                        - เรียนเชิญคุณคมเนตร  เนตรประไพ  รองประธานบริหารสายงานการตลาด  
                           บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวทักทายสมาชิก
                         -เรียนเชิญผู้ใหญ่ฐานิดา แนะนำตลาดท่าคา และตลาดต้องชม
                           จากนั้นนำสมาชิกทุกท่าน ชมสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว และการจักสานใบมะพร้าว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
11.30 น. ล่องเรือกลับมายังตลาดท่าคาและตลาดน้ำต้องชม  บนฝั่งจะมีมัคคุเทศก์คอยรับและทีมงานส่งผ้าเย็น จากนั้นให้สมาชิก
               เดินช้อปตลาดน้ำ จับจ่ายใช้สอยสินค้าชาวบ้านราคาถูก (ใช้เวลา 20 นาที) 
11.50 น. ออกเดินทางไปอุทยาน ร.2
12.20 น. ถึง อุทยาน ร.2 รับประทานอาหารกลางวัน  แบบบุฟเฟต์ในบรรยากาศเรือนไทย ณ เรือนไทยหมู่ 9 (นั่งโต๊ะละ 8 คน)
13.00 น. นำสมาชิกทุกท่านทำ Workshop หมูโสร่ง  (ใช้เวลา 30 นาที)  
13.30 น. เล่นเกมส์แจกของรางวัล  และเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งกายชุดไทย แชะ แชร์ เช็คอิน 
               บรรยากาศไทยๆ  ในอุทยาน ร.2
14.00 น. เดินเท้าไปยัง ตลาดน้ำอัมพวา  (ใช้เวลา 7-10 นาที)  และให้สมาชิกทุกท่านได้ช็อป ชิม ตามอัธยาศัย
15.00 น. นัดสมาชิกทุกท่านที่ร้านอาหารทองโบราณ นำสมาชิกทานของว่าง เมนูแนะนำ หมี่กรอบทองโบราณ ร่ำลือระดับ 5 ดาว 
               และข้าวตัง เสิร์ฟพร้อมน้ำผลไม้ (นั่งโต๊ะละ 6 คน )
15.40 น. นำสมาชิกกลับขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ 
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Update 2-8-18