กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM พาสักการะพระชนกจักรี ชมวิถีเรือนแพริมแม่น้ำสะแกกรัง สวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ. อุทัยธานี วันอาทิตย์2 กันยายน 2561

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM พาสักการะพระชนกจักรี ชมวิถีเรือนแพริมแม่น้ำสะแกกรัง สวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ. อุทัยธานี วันอาทิตย์2 กันยายน 2561

01/08/2018 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM พาสักการะพระชนกจักรี ชมวิถีเรือนแพริมแม่น้ำสะแกกรัง สวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ. อุทัยธานี วันอาทิตย์2 กันยายน 2561

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
       พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ 
        ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2561
    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ UT ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
      ส่ง TQMลุ้นทริปวัดท่าซุง@อุทัยธานี2กย61พิมพ์ UTชื่อสกุลส่ง4712055
 ตอบกลับท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปวัดท่าซุงแล้วประกาศผล29สค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  29 สิงหาคม 2561 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล 
 
กำหนดการ
07.00 น. สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM (ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน)
07.30 น. ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ.อุทัยธานี
08.30 น. แวะปั้มเข้าห้องน้ำ จ.อยุธยา (ใช้เวลา 30 นาที)
11.30 น. เดินทาง จ.อุทัยธานี ขึ้นสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ ณ บนยอดเขาสะแกกรัง  
               สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัย (ใช้เวลา  40 นาที)
12.10 น. ออกเดินทางไปล่องแม่น้ำสะแกกรัง  รับประทานอาหารกลางวัน  ขึ้น ณ ท่าจอดเรือใกล้ศาลากลางจังหวัด 
12.25 น. ออกล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง รับประทานอาหารบนเรือ แล่นผ่านพระตำหนักสมเด็จพระเทพฯ และบ้าน
               พระสหายสนิทและเข้าสู่ศูนย์กลางฝั่งด้านตัวเมืองอุทัยธานี  ผ่านวัดเก่าแก่คู่บ้านคูเมือง คือ วัดอุโบสถ์ราม 
               ที่รัชกาลที่ 5 ได้ประทับแรม และมีเรือนแพมากมายใกล้เคียงกับเมื่อครั้งในอดีต ซึ่งเป็นภาพที่หาดูไม่ได้อีกแล้ว
               หนึ่งในประเทศไทย ที่ยังเหลือวิถีชีวิตชาวน้ำไว้ได้มากที่สุด ( สามารถแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลา อาทิเช่น 
               ปลาส้ม ปลาย่าง ปลากรอบ)  ใช้เวลา 1.30  ชั่วโมง
13.55 น. เดินทางต่อไปยัง วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) วัดที่มีชื่อเสียงและงดงามมาก  รถรางมารับเข้าชมความอลังการ
               ปราสาททองคำ ตกแต่งด้วยทองคำอย่างตระการตา และร่วมสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  
                ขอพรรวยจากหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา 
14.05 น. เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร เป็นวิหารสำคัญที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณภาพ  สักการะกราบไหว้ขอพรสังขาร
              ร่างของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในโลงแก้วที่ไม่เน่าเปื่อย
15.30 น. ออกเดินทางจากวัดท่าซุง   ไปยังร้านสิริกุล เบเกอรี่ ณ ตรอกโรงยา  แวะช็อปขนมปังสังขยาขึ้นชื่อของจังหวัด 
               และเดินตลาดนัดณ ตรอกโรงยา  ถนนสายวัฒนธรรม  ชิม ช็อปของอร่อย และสินค้าน่าซื้อเป็นของฝาก
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ