กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM รวมใจสร้างเต้านมเทียม เพื่อรอยยิ้ม เนื่องในเดือนมะเร็งเต้านมสากล ไหว้พระ 3 วัดเพื่อความสิริมงคล พร้อมช้อป ชิม ชิว ที่เกาะเกร็ด วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM รวมใจสร้างเต้านมเทียม เพื่อรอยยิ้ม เนื่องในเดือนมะเร็งเต้านมสากล ไหว้พระ 3 วัดเพื่อความสิริมงคล พร้อมช้อป ชิม ชิว ที่เกาะเกร็ด วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

18/09/2018 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM รวมใจสร้างเต้านมเทียม เพื่อรอยยิ้ม เนื่องในเดือนมะเร็งเต้านมสากล ไหว้พระ 3 วัดเพื่อความสิริมงคล พร้อมช้อป ชิม ชิว ที่เกาะเกร็ด วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

 
กำหนดการ  
07.30 น. ลงทะเบียน ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ เดินทางโดยเรือสำราญ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ (ลูกค้าจานวน 60 คู่ 120 คน)
08.30 น. นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ
  พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่าน
  - เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด
  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวทักท่ายสมาชิก
09.00 น. พิธีกรเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน, โอวัลตินร้อน
09.40 น. พิธีกรแนะนำแนะนำมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์แจ้งโปรแกรมและให้ความรู้แก่สมาชิก
10.30 น. เดินทางถึง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร นำสมาชิกทั้งหมดเข้าพระอุโบสถ กราบสักการะ
  และร่วมถวายผ้าไตร พระพุทธเทวราชปฏิมากร  จากนั้นนำสมาชิกทุกท่าน ทำพิธีครอบเศียรด้วยพระบรม
  สารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกาและขอพรเทวราช เนรมิตเทพทันใจ ก่อนกลับขึ้นเรือ (ใช้เวลา 1.30 ชม.)
12.00 น. กลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือตามอัธยาศัย
12.50 น. ถึง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สักการบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและ
  พระประธานในพระอุโบสถ (30 นาที)
13.20 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไป วัดบางจาก ผู้หญิงลอดปากเสือ ผู้ชายรอดปากมังกร (40 นาที)
14.00 น. ออกเดินทางไปเกาะเกร็ด
14.15 น. ถึง เกาะเกร็ด ให้สมาชิก TQM ช็อปของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ด ได้ตามอัธยาศัย
15.00 น กลับขึ้นเรือ เดินทางกลับ รับประทาน Coffee Break
15.30 น. นำสมาชิก TQM Workshop เย็บเต้านมเทียม สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชุดชั้นในซาบีน่า
17.00 น. ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
       พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ 
        ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120 ท่าน )
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 4  ตุลาคม 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2561
    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ BC ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 
      ส่ง TQMพาล่องเรือสร้างเต้านมเทียมเพื่อรอยยิ้ม20ตคพิมพ์ BCชื่อสกุลส่ง4712055
 ตอบกลับท่านได้ลงทะเบียนTQMสร้างเต้านมเทียม@เจ้าพระยาแล้วประกาศผล17ตค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2561 – 12 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  17 ตุลาคม 2561 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล