กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนล่องเรือไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ในปี 2562 ริมฝั่งเจ้าพระยา ชิลกับบรรยากาศและความสวยงาม 2 ฝั่งสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 มกราคม 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนล่องเรือไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ในปี 2562 ริมฝั่งเจ้าพระยา ชิลกับบรรยากาศและความสวยงาม 2 ฝั่งสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 มกราคม 2562

03/12/2018 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนล่องเรือไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ในปี 2562 ริมฝั่งเจ้าพระยา ชิลกับบรรยากาศและความสวยงาม 2 ฝั่งสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 มกราคม 2562

กำหนดการ
08.00 น. นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ พิธีกรแนะนำมัคคุเทศก์ เพื่อแนะนำการเยี่ยมชมวัดยานนาวา 
08.15 น  นำทุกท่านขึ้นไปชมพระสำเภาพระเจดีย์กลางกรุงเทพฯ ที่ “วัดยานนาวา” (วัดที่ 1) เข้าสักการะพระบรมสารีกธาตุจาก 8 ประเทศ, พระเขี้ยวแก้วจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองเคนดี้ประเทศ                ศรีลังกา และพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวองค์แรก ของโลกที่มี 3 ปางในองค์เดียวกัน (40 นาที) 
08.45 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยัง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และพิธีกรเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง –  หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน  
09.15 น.  ถึง “วัดกัลยาณมิตรวรมหำวิหาร” (วัดที่ 2) สักการะ "พระพุทธไตรรัตนนายก" หรือ “ซำปอกง” เชื่อว่าการไหว้ 
               หลวงพ่อโตช่วยให้ค้าขายร่ำรวย มีมิตรที่ดี และเดินทางปลอดภัย และรอดประตูมังกรสวรรค์ (40 นาที) 
09.55 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยัง วัดอรุณราชวราราม 
10.00 น. พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 
10.05 น. ถึง “วัดอรุณราชวราราม” (วัดที่ 3) สักการะขอพรจาก “พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร” พระประธาน 
               ในพระวิหารรวมถึง “พระอรุณ” หรือ“พระแจ้ง” พระพุทธรุปที่อัญเชิญมาจาก เมืองเวียงจันทน์ ไหว้พระวัดอรุณชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน (40 นาที) 
10.45 น. ออกเดินทางไปวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กำหนดการ
11.30 น. รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ 
12.20 น. ขึ้น “วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร” (วัดที่ 4) เข้าสักการะพระประทานในพระอุโบสถ พร้อมร่วมใจกันถวายผ้าไตร 
               เสริมโชคชะตา (40 นาที) 
13.00 น  กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
13.20 น.  ถึง “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” (วัดที่ 5) สักการบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและ พระประธาน
               ในพระอุโบสถ (30 นาที) 
13.50 น.  กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปวัดบางจาก (วัดที่ 6) ผู้หญิงลอดปากเสือ ผู้ชายรอดปากมังกร (40 นาที) 
14.20 น.  ออกเดินทางไปวัด วัดเสาธงทอง (วัดที่ 7) ถึงวัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด สักการะพระปางมารวิชัย เสริมดวงในด้านการงานแคล้วคลาดจากศัตรู 
14.50 น. เดินเท้าไป “วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด” (วัดที่ 8) มีอุโบสถ ที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมีเจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรงรามัญประดับ ลายปูนปั้น คนมอญ เรียกวัดนี้ว่า “เพียะโต้” (30                      นาที) 
15.20 น. เดินเท้าไปวัดปรมัยยิกาวาส ถึง “วัดปรมัยยิกาวาส” (วัดที่ 9) ภายในวิหารมีพระ พุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ      
               พิเศษกว่าที่อื่น เป็นที่ประดิษฐาน “พระนนทมุนินท์” พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และ มีพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญ    
               ฉบับแรกของประเทศไทย ในวัดมีต้นสามกษัตริษ์ โดยมี ต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้า ขึ้นอยู่รวมกัน ร้อยรัด พันเกลียวอายุ  
               กว่า 100 ปี และพระมีเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง) ซึ่งเป็น เอกลักษณ์เด่นของเกาะเกร็ด ระหว่างทางสมาชิกสามารถช็อปของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ด ได้ตามอัธยาศัย 
16.00 น   กลับขึ้นเรือเดินทางกลับ รับประทาน Coffee Break 
16.30 น.  นำสมาชิก TQM เล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดเส้นทางการเดินทางกลับ 
17.00 น.  ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ
 
แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม
     ร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความ
     เป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมีนาคม 2561
  ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ BK ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัด@แม่น้ำเจ้าพระยา19มค62พิมพ์BKชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัดแล้วประกาศผล16มค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม  2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  16 มกราคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล 
 

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ