กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนร่วมทริปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้อยแควน้อย เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว @กาญจนบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนร่วมทริปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้อยแควน้อย เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว @กาญจนบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2562

14/01/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนร่วมทริปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้อยแควน้อย เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว @กาญจนบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ 
06.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ชานชาลาที่ 5 
06.30 น. รถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ออกเดินทำง (เสิร์ฟมื้อเช้า + น้ำดื่ม) 
07.15 น. โบกี้ที่ 1 พิธีกรแนะนำตัว / เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ 
             รองประธานบริหารสายงานการตลาด TQM กล่าวต้อนรับสมาชิก / แนะนำมัคคุเทศก์  
             แจ้งโปรแกรมทริปในวันนี้ 
             โบกี้ที่ 2 มัคคุเทศก์แนะนำตัวแจ้งโปรแกรมทริปในวันนี้ / พิธีกรจากโบกี้ 1 มาทักทาย 
              สมาชิก / เรียนเชิญคุณคมเนตร กล่าวต้อนรับสมาชิก 
07.40 น.  ถึงสถานีนครปฐมแวะรับของว่าง ข้าวหลามบ๊ะจ่างทรงเครื่อง ขนมขึ้นชื่อ จ.นครปฐม 
             ขึ้นมารับประทานระหว่างทาง มัคคุเทศก์นำสมาชิกสักการะองค์พระปฐมเจดีย์บนรถไฟพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ ของพระปฐมเจดีย์ 
08.20 น. ขบวนรถไฟ เคลื่อนออกจากสถานีนครปฐม ทีมงานแจกข้าวหลามบะจ่างให้ทุกท่านรับประทาน 
09.35 น. ถึง “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ลงเก็บภาพบรรยากาศ (30 นาที) 
10.00 น. ลงแพขนาดใหญ่ ล่องแม่น้ำแคว ชมบรรยากาศ แควใหญ่ และแควน้อยไหลมาบรรจบกัน    (มัคคุเทศก์บรรยายบนเรือ) 
11.00 น. จอดรับอาหารที่ร้านธาราบุรี เสิร์ฟอาหารกลางวันในเรือนแพ (อาหาร ชุด โต๊ะละ 8 ท่าน) 
14.00 น. ล่องแพไปชมถ้ำเขาปูน ซึ่งมีความสวยงาม เข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ชมช่องเขาขาดที่สลักด้วยมือของเหล่าเชลยศึก 
15.00 น. ลงแพ รับประทาน Coffee Break เดินทางกลับเส้นทางเดิม ระหว่างทำงพิธีกรเล่นเกมส์แจกของรางวัล 
16.30 น. ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว นำสมาชิก TQM ช็อป ณ ศูนย์รวมของฝาก และตลาดอัญมณี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
17.00 น. พร้อมกันที่รถไฟ เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง 
 และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
- เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ   
  ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562
-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนเมษายน 2562 
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์  KB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท)
ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737 
ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปนั่งรถไฟ&ล่องแพ@กาญจนบุรี23กพ62พิมพ์KBชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปนั่งรถไฟ&ล่องแพแล้วประกาศผล20กพ@เวปTQM 
 
ระยะเวลาร่วมสนุก 
ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  50 รางวัล

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ