กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ลุ้นทริปเยือนถิ่นสวรรค์ ริมน้ำจันทบูร ทวีคูณขอพรเพิ่มทรัพย์ ศาลพระเจ้าตากสิน ชมถนนอัญมณี ตลาดพลอย จ.จันทบุรี 30-31 มีนาคม 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ลุ้นทริปเยือนถิ่นสวรรค์ ริมน้ำจันทบูร ทวีคูณขอพรเพิ่มทรัพย์ ศาลพระเจ้าตากสิน ชมถนนอัญมณี ตลาดพลอย จ.จันทบุรี 30-31 มีนาคม 2562

15/02/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ลุ้นทริปเยือนถิ่นสวรรค์ ริมน้ำจันทบูร ทวีคูณขอพรเพิ่มทรัพย์ ศาลพระเจ้าตากสิน ชมถนนอัญมณี ตลาดพลอย จ.จันทบุรี 30-31 มีนาคม 2562

กำหนดการ
วันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2562
07.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ ตึก TQM รับกำหนดการ บัตรสมาชิก TQM ห้อยคอ เบอร์ห้องพัก และTag ติดกระเป๋า 
                เสิร์ฟอาหารเช้า และกาแฟ โอวัลติน 
07.30 น. ออกเดินทางเพื่อไปจังหวัดจันทบุรี 
12.30 น. เดินทางถึง “ร้านอาหารจันทรโภชนา (สาขามหาราช) จ.จันทบุรี” เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน(45 นาที)
13.15 น. ออกเดินทางต่อไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) 
13.30 น. นำลูกค้าลง ณ จุดลานจอด ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาจันท์ต้องห้ามพลาด 
               แวะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ รวมจิตใจชาวจันทร์ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึง
               เมืองจันท์ นำสมาชิกถ่ายภาพรวมกับ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินและใกล้ๆ กันนำสมาชิก
               ไปสักการะ ศาลหลักเมือง สมาชิกที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว กลับไปขึ้นรถ ณ ลานจอด และสามารถ
               ช็อปสินค้ากลุ่มแม่บ้านบริเวณนั้นได้ ( 60 นาที) 
14.30 น. ออกเดินทางเพื่อไป ถนนอัญมณี ตลาดพลอย จันทบุรี (10 นาที) 
14.40 น. นำลูกค้าลง ณ KP Jewelry Center ศูนย์จ าหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี 
               ช็อปพลอยน้ำงาม คุณภาพ เจียระไนจากฝีมืออันเชี่ยวชาญ และสามารถเดินเท้าไป ถนนอัญมณี ตลาดพลอย 
               เป็นตลาดการซื้อขายพลอยที่โด่งดังและมีชื่อเสียง กว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุด
                ในประเทศไทย ชมวิถีการค้าพลอยที่ไม่มีที่ใดเหมือนและสามารถ หาซื้อพลอยน้างามได้ที่นี่เช่นกัน (60 นาที) 
15.40 น. เดินทางไปยังที่พักริมทะเล (50 นาที) 
16.30 น. ถึง โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท ณ บริเวณลานจอดรถ รับ Welcome Drink ณ ศาลา 8 เหลี่ยม 
                และ กุญแจห้องพัก 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์ และซีฟู๊ด ณ ลานระเบียงทราย (ริมสระน้ำ) 
19.00 น. เล่นเกมส์ แจกของรางวัล และฟังดนตรีเพราะๆ 
21.00 น. พักผ่อน 
 
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
06.30 – 09.00 น.รับประทานอาหารเช้า 
09.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ช ไปวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) (เดินทาง 40 นาที) 
10.10 น. ณ วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) ตำแหน่งของหางมังกร ที่สืบเนื่องจากวัดมังกรกมลาวาส (หัวมังกร) 
                และวัดจีนประชาสโมสร (ท้องมังกร) แวะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา 
                นำสมาชิกสักการะ 10 จุด ภายในวัด ( 40 นาที) 
10.50 น. ออกเดินทางไปอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ( 20 นาที) 
11.10 น. นำสมาชิกลงลานจอด และใช้รถเล็กรับ-ส่งสมาชิกไปวิหาร ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
                ให้สมาชิก บันทึกภาพ กับโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุด แลนด์มาร์คจันทบุรี จากนั้นออกเดินเท้าต่อ ไป 
                 ชุมชนริมน้ำจันทรบูร โดยแบ่งสมาชิก 
              - Bus 1 นำสมาชิกเลี้ยวซ้าย ไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงร้านเจ๊หน่อย เมื่อรับประทานเสร็จสมาชิกสามารถไป 
                เก็บภาพชุมชนเก่า และช็อป ชิม สินค้าของชุมชน ก่อนกลับขึ้นรถ 
             - Bus 2 นำสมาชิกเลี้ยวขวา เก็บภาพชุมชนเก่า และช็อป ชิม สินค้าของชุมชน จากนั้นนำสมาชิกไปรับประทาน 
               ก๋วยเตี๋ยว หมูเลียงร้านเจ๊หน่อย 
12.30 น. นัดหมายสมาชิกทุกคนกลับขึ้นรถโค้ช 
12.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลา 4-4.30 ชั่วโมง) 
17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้าน    
  อาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562
-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนพฤษภาคม 2562 
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์  JB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท)
ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737 
ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปเสน่ห์เมืองจันท์@จันทบุรี30-31มีค62พิมพ์JBชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปเสน่ห์เมืองจันท์แล้วประกาศผล27มีค@เวปTQM  
 
ระยะเวลาร่วมสนุก 
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  30 รางวัล