กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนขึ้นรถต่อเรื่อไปวังต่อวัด เยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนขึ้นรถต่อเรื่อไปวังต่อวัด เยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

25/03/2019 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนขึ้นรถต่อเรื่อไปวังต่อวัด เยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ
07.00 น. ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) 
07.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรถโค้ชปรับอากาศจำนวน 4 คัน
             (เสริฟข้าวเหนียว ไก่ทอด น้ำดื่มและผ้าเช็ดมือ)
08.45 น.ถึง วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัด 1 ใน 76 จังหวัด และเป็นวัดเดียวในอยุธยาที่มีน้ำ
            ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นน้ำภายในเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ 
            นำทุกท่านพบกับพระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน 
            รับศีล รับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์พร้อมกัน ทุกท่านสามารถนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเศียร
            พระที่ทางวัดใส่ตุ่มไว้ ตักเอากลับบ้านได้ 
09.35 น. ออกเดินทางไปวัดไชยวัฒนาราม 
09.50 น. ถึง วัดไชยวัฒนาราม วัดสำคัญของสมัยอยุธยา เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราช
             กุศลของ พระมหากษัตริย์ สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบ
             ต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ 
10.35 น. ออกเดินทางไป พระราชวังบางปะอิน 
11.15 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน เยี่ยมชมสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม 
            ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เดินชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน 
             อาทิ 
              - พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์ 
              - พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 
             - หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ 
12.00 น. ออกจากพระราชวังบางปะอิน เพื่อเดินทางไปวัดช่องลม (เสริฟ Snack Box ของไวท์ออคิด)
13.00 น. ถึงวัดช่องลม จ.นนทบุรี นำทุกท่านขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
               รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
13.45 น. นำสมาชิก TQM ทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหาร
             กล้ามเนื้อและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้คิดค้น 
             “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต”  ทำคนละ 2 เส้น(1 เส้น สามาถนำกลับบ้านอีก 1 เส้น สำหรับบริจาค) 
15.00 น. ทาน Coffee Break เล่นเกมส์แจกของรางวัล 
17.00 น. กลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 
 
แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้าน    
  อาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 25 เมษายน 2562
-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมิถุนายน 2562 
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์  AY ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท)
ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737 
ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMลุ้นทริปชมวังไหว้พระ&ล่องเรือ@อยุธยา11พค62พิมพ์AYชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ&ล่องเรือแล้วประกาศผล8พค@เวปTQM 
 
ระยะเวลาร่วมสนุก 
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  60 รางวัล