แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ข่าวจาก TQM

TQM รับรางวัลแห่งความสำเร็จ จากงาน SET Awards 2021

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM รับรางวัลแห่งความสำเร็จ จากงาน SET Awards 2021

04/11/2021 |

ข่าวจาก TQM

| TQM รับรางวัลแห่งความสำเร็จ จากงาน SET Awards 2021

TQM ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ รางวัลสูงสุด Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จาก SET Award 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

ขณะเดียวกันในงานนี้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) ยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับรางวัล Outstanding CEO Awards 2021 จากรายชื่อผู้บริหารที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัล CEO Awards จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ TQM ยังติดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) คว้าคะแนน CG ในระดับ 5 ดาว ‘ดีเลิศ’ ประจำปี 2564 เป็นการการันตีคุณภาพสำหรับบริษัทที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยมระดับประเทศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TQM ที่ไม่หยุดพัฒนารูปแบบสินค้า บริการ ด้านประกันภัยและการเงิน พร้อมปรับตัวให้เข้ากับตลาดและลูกค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ส่งผลให้ TQM สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บ่งชี้ถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบในตลาดทุนและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน