ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์สุขใจ พลัส

ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์สุขใจ พลัส

Facebook share ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์สุขใจ พลัส

 1. • จ่ายผลประโยชน์เป็น Lump Sum สำหรับคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บ
 2. • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 3. • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
 4. • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

ตารางความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
(บาท)
ต่อปีกรมธรรม์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
1. อุบัติเหตุทั่วไป 100,000
2. การถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000
4. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ ยกเว้นไม้ค้ำยัน รถเข็น อวัยวะเทียม ค่ารักษาแพทย์ทางเลือก การฝังเข็ม) 5,000
เบี้ยประกันภัย / ปี
(อายุ 20-60 ปี)
222

ข้อยกเว้นที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง :

 1. - การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ (มีแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)
 2. - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อ หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 เท่านั้น)
 4. - การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง แล้วแต่กรณี
 5. - สงคราม การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
 6. - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 7. - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
 8. - การก่อการร้าย

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

TQM

"ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน
ด้วยคุณภาพและความยั่งยืน"

บริการที่เกี่ยวกับ พรบ.

TQM ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินชั้นนำของไทย ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 60 ปี ให้บริการครบวงจรด้วยความชำนาญทั้งในเรื่องประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และการเงิน มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เลือกจากพันธมิตรประกันภัยกว่า 40 แห่ง มีลูกค้ากว่า 1,000,000 รายทั่วประเทศ

บริการที่เกี่ยวกับ พรบ.

ให้บริการ 24 ชั่วโมง ที่ Hotline 1737 ด้วยพนักงานมืออาชีพให้บริการกว่า 4,000 คนทั่วประเทศ และสาขา 96 แห่งให้บริการครอบคลุมทั่วไทย พร้อมบริการหลังการขายและสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ซื้อประกันได้ง่ายด้วยตัวเองบน www.tqm.co.th หรือแค่โทร. 1737

กลับด้านบน