ประกันอุบัติเหตุ TQM สร้างสุข ชุมชนไทย

ประกันอุบัติเหตุ TQM สร้างสุข ชุมชนไทย

ประกันอุบัติเหตุ TQM สร้างสุข ชุมชนไทย

TQM ทีคิวเอ็ม ห่วงใยและใส่ใจ คนไทยทั่วทุกภูมิภาค ด้วยประกันอุบัติเหตุ “TQM สร้างสุข ชุมชนไทย”

ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน หรืออาชีพไหนๆ ทั่วทุกภาค ก็ได้รับสิทธิ์คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน เช่น ชาวสวนยางพาราออกไปกรีดยาง แต่เช้า แล้วโดน งูฉก ก็จะได้รับการคุ้มครอง ทันที

 • ได้ 2 เท่า สูงสุด 5 แสน เมื่อเกิดเหตุจากเครื่องจักรขณะทำงาน หรือ ถูกสัตว์ทำร้าย
 • ได้ 4 เท่า สูงสุด 1 ล้าน เมื่อเกิดเหตุขณะร่วมงานเทศกาลประจำปี
 • พร้อมประกันการโจรกรรม
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (เฉพาะแผนหลัก)
 • เพียง 999 บาท / ปี ต่อบุคคล

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลัก ผลประโยชน์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทุนประกัน ค่ารักษา พยาบาล
- อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 250,000 10,000
- การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 125,000 10,000
- อุบัติเหตุจากเครื่องจักรขณะทำงาน หรือสัตว์ทำร้าย 500,000 20,000
- อุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี 1,000,000 40,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม การโจรกรรม (จร.2) ทุนประกัน
- เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในดูแลความครอบครองโดยผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน ทรัพย์สินบนเฉลียง ระเบียงในที่โล่ง และทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพย์สินที่ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารทางการเงินต่างๆ เป็นต้น) 50,000
เบี้ยประกันภัยรายปี
(อายุ 15-65 ปี)
999 / ปี

หมายเหตุ :

อาชีพที่ไม่รับประกันได้แก่
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / แมสเซ็นเจอร์ / เจ้าหน้าที่ขับรถรับจ้างแท็กซี่ / รถโดยสารประจำทางรถเมล์ / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / รปภ. / กรรมกรทุกสาขาอาชีพ

ข้อยกเว้น สำหรับการประกันภัยโจรกรรม :

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองหรือรวมถึง
 • - ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ใน หน้าตาราง
 • - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์
 • - ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก
 • - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
 • - ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง
 • - ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 • - ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า
สนใจสินค้าประกันภัยนี้ คลิก
หรือ
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

TQM

"ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน
ด้วยคุณภาพและความยั่งยืน"

TQM ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินชั้นนำของไทย ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 60 ปี ให้บริการครบวงจรด้วยความชำนาญทั้งในเรื่องประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และการเงิน มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เลือกจากพันธมิตรประกันภัยกว่า 40 แห่ง มีลูกค้ากว่า 1,000,000 รายทั่วประเทศ

ให้บริการ 24 ชั่วโมง ที่ Hotline 1737 ด้วยพนักงานมืออาชีพให้บริการกว่า 4,000 คน ที่ประจำอยู่สาขาและศูนย์ประสานงาน 95 แห่งทั่วประเทศ พร้อมบริการหลังการขายและสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ซื้อประกันได้ง่ายด้วยตัวเองบน www.tqm.co.th หรือแค่โทร. 1737