แจกประกันฟรีสงกรานต์
โครงการ TQM แจกประกัน PA 10 บาท ช่วงสงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)

ข้อมูลผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูล * ให้ครบถ้วน

รับเฉพาะ 20-70 ปีเท่านั้น สงวนสิทธิ์ให้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น มอบสิทธิ์ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยเท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้รับผลประโยชน์จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด โดยจะมอบผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรม