ประกันชั้น 1 เพียง 9,500 /ปี ผ่อน 0%

ประกันชั้น 1 เพียง 9,500 /ปี ผ่อน 0%

ประกันชั้น 1 เพียง 9,500 /ปี ผ่อน 0%

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 9,500 บาท/ปี ผ่อน 0% สบายใจได้ในทุกการเดินทางบนท้องถนน พร้อมให้ความคุ้มครองรถคุณและคู่กรณี อันเนื่องมาจากเหตุรถชนรถ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือรถหาย อีกทั้งยังได้รับบริการอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศจาก TQM

รายละเอียดความคุ้มครอง

ราคาเดียวทั้ง เก๋ง และ กระบะ
รับรถ 2 - 10 ปี
คุ้มครองรถชนรถ รถหาย ไฟไหม้รถ น้ำท่วม
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
รับประกันงานซ่อมสี
ฟรี! รถยก

 

สนใจ กรอกข้อมูลไว้ด้านล่างนี้เลย!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

ความคุ้มครองต่อรถยนต์

ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากการชน ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชนกับรถยนต์คันอื่น

200,000 บาท

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของคุณซึ่งมีสาเหตุจากไฟไหม้ หรือสูญหายจากโจรกรรม

200,000 บาท

คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย

คุ้มครองอุทกภัย (น้ำท่วม)

ค่าเสียหายส่วนแรก (ค่าความเสียหายส่วนแรก คือ ค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับภาระเอง โดยจะระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์)

3,000 บาท

 

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ.

300,000 บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จะชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.

10,000,000 ต่อชีวิต/ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีซึ่งเป็นผลมาจากคุณหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตและเป็นฝ่ายผิด

2,500,000 บาท

 

คุ้มครองคนในรถ

ค่าอุบัติเหตุ จ่ายให้ตามจำนวนเงินที่เอาประกันให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว อันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น

50,000 x 5 คน

ค่ารักษา ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุ โดยจ่ายชดเชยตามค่าเสียหายจริง เมื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนั้น เพื่อบุคคลใดๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนั้น

50,000 x 5 คน

ค่าประกันตัว จะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

50,000 บาท