ประกันชั้น 1 เพียง 9,500 /ปี ผ่อน 0%

ประกันชั้น 1 เพียง 9,500 /ปี ผ่อน 0%

ประกันชั้น 1 เพียง 9,500 /ปี ผ่อน 0%

ฝนตกถนนลื่น!! อุบัติเหตุเกิดขึ้นง่าย แต่เราคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันได้ ด้วย ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 9,500 บาท/ปี ผ่อน 0% สบายใจได้ในทุกการเดินทางบนท้องถนน พร้อมให้ความคุ้มครองรถคุณและคู่กรณี อันเนื่องมาจากเหตุรถชนรถ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือรถหาย อีกทั้งยังได้รับบริการอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศจากทีคิวเอ็มอีกด้วย

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองกรณีรถชนรถ คุ้มครองรถคุณและคู่กรณี

คุ้มครองรถ อายุ 2-10 ปี

ราคารถไม่ต่ำว่าทุนประกัน

รับประกันงานซ่อมสี

ฟรีรถยก 

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์

สนใจ กรอกข้อมูลไว้ด้านล่างนี้เลย!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รายละเอียด

ประเภทความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น1 รถเก๋ง ซ่อมอู่

จำนวนอู่ (ภายใต้การคุ้มครองในกรมธรรม์นี้)

1,709 อู่

ทุนประกัน (ทุนประกัน คือ สินไหมทดแทนที่บริษัทประกัน จะจ่ายให้กับผู้เอาประกัน กรณีรถยนต์สูญหาย หรือกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง)

200,000 บาท

ตรวจสภาพรถยนต์

ไม่ต้องตรวจสภาพ

 

ความคุ้มครองต่อรถยนต์

ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากการชน ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชนกับรถยนต์คันอื่น

200,000 บาท

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของคุณซึ่งมีสาเหตุจากไฟไหม้ หรือสูญหายจากโจรกรรม

200,000 บาท

คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย

คุ้มครองอุทกภัย (น้ำท่วม)

ค่าเสียหายส่วนแรก (ค่าความเสียหายส่วนแรก คือ ค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับภาระเอง โดยจะระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์)

3,000 บาท

 

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ.

300,000 บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จะชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.

10,000,000 ต่อชีวิต/ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีซึ่งเป็นผลมาจากคุณหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตและเป็นฝ่ายผิด

2,500,000 บาท

 

คุ้มครองคนในรถ

ค่าอุบัติเหตุ จ่ายให้ตามจำนวนเงินที่เอาประกันให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว อันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น

50,000 x 5 คน

ค่ารักษา ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุ โดยจ่ายชดเชยตามค่าเสียหายจริง เมื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนั้น เพื่อบุคคลใดๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนั้น

50,000 x 5 คน

ค่าประกันตัว จะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

50,000 บาท