ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต

     เมื่อเข้าสู่ช่วงอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือช่วง ปลายฝนต้นหนาว ต้องเจอกับฝนตกทุกวันและสภาพอากาศที่เย็นขึ้น ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายที่เกิดจากยุง 5 โรค และ โรคมือ เท้า ปาก ที่มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน และอีก 1 โรคที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาระบาดอีกไหม อย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
 
     แต่หากโรคเหล่านั้น ยากเกินจะป้องกัน!! จึงกลายเป็นความกังวลของทุกคนในครอบครัว ที่ต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิบ และปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ทางที่ดี เพิ่มความห่วงใยให้ทุกคนในครอบครัว ด้วย แผนประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต
 

คุณแอดมิท เราจ่ายตังค์

ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่อายุ 6-70 ปี
ได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล
เลือกแผนความคุ้มครองได้ในราคาหลักร้อย เริ่มเพียง 480.-
เลือกระยะความคุ้มครองได้ตามต้องการ
ทำประกันภัยง่ายๆ ผ่านออนไลน์
 
ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต รายเดือน
เงินปลอบขวัญ (กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน) 30,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน) 300.-
คุ้มครอง 6 เดือน
ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต รายเดือน
เงินปลอบขวัญ (กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน) 50,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน) 1,000.-
คุ้มครอง 6 เดือน
ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต รายปี
เงินปลอบขวัญ (กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน) 30,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน) 300.-
คุ้มครอง 1 ปี
ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคยอดฮิต รายปี
เงินปลอบขวัญ (กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน) 50,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน) 1,000.-
คุ้มครอง 1 ปี
 

รายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคยอดฮิต

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
- โรคไข้หวัดใหญ่ 30,000 50,000 30,000 50,000
- โรคมือ เท้า ปาก 30,000 50,000 30,000 50,000
- โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ 30,000 50,000 30,000 50,000
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 30,000 50,000 30,000 50,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยและแต่ละโรคชดเชยสูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
- โรคไข้หวัดใหญ่ 300 1,000 300 1,000
- โรคมือ เท้า ปาก 300 1,000 300 1,000
- โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ 300 1,000 300 1,000
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 300 1,000 300 1,000
เบี้ยประกันภัย 480.- 980.- 799.- 1,699.-
ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 ปี
*โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6-70 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 180 วัน และ 1 ปี ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)

ข้อยกเว้น :

     การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไป
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ :

  • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
  • โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า
  • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า