ประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย

ประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย

ประกันเดินทางเมืองไทยประกันภัย

เบี้ยฯทุก 500 บาท/คน รับฟรี Starbuck e- Coupon มูลค่า 100 บาท

แผนการเดินทางของฉัน

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

•     รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Mile Travel  / Enjoy Travel  / Enjoy Visa Plan ผ่านทุกช่องทางการขาย

•     บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในกรมธรรม์ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น

•    กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์

•     การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท แอปเปิ้ล โบรกเกอร์ จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

•     โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

•     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1484  วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.