ประกันเดินทาง FOR LADY

ประกันเดินทาง FOR LADY

ประกันเดินทาง FOR LADY

           สาวๆคงเคยได้ยินหลายๆข่าวที่แชร์ประสบการณ์ การเจ็บป่วยเมืองนอก ที่ทำให้หมดสนุก และ ยังต้องเป็นกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ด้วย บางรายโชคร้ายหมดกับค่ารักษาพยาบาลแทบหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มี !!!   

            ประกันเดินทาง  TA LADY คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ตลอดจนทรัพย์สินมีค่า มีให้เลือกทั้งแผนเดินทางในเอเชีย และ ยุโรป โดยคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
การบริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง
การขยายระยะเวลาการเดินทางอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครองประกันเดินทาง for Lady
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
4. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
5. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
6. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
7. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. การบริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง
9. การขยายระยะเวลาการเดินทางอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
10. ค่าศัลยกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินประกันภัย)