ประกันสุขภาพกำลังแจ๋ว

ประกันสุขภาพกำลังแจ๋ว

ประกันสุขภาพกำลังแจ๋ว

     เขาว่ากันว่า ยิ่งอายุมากขึ้น ยังไงซะก็หนีไม่พ้นปัญหาเรื่องสุขภาพ เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ เดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ค่าใช้จ่ายก็เริ่มบานปลาย ทั้งค่ายา ค่ารักษา ค่าหมอ ค่าบริการต่างๆ ทำเอาปวดหัวจนไม่กล้าป่วย

     แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามี ประกันสุขภาพกำลังแจ๋ว ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดแม้ยามป่วยไข้ ก็ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาลชั้นนำ BDMS โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

"ประกันสุขภาพกำลังแจ๋ว"

หมดกังวลเรื่องสุขภาพ
พร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง

คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท


ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี

คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง

คุ้มครองทั้ง IPD และ OPD

รักษาในเครือโรงพยาบาล BDMS
 

✓ เข้ารับการรักษาที่ดีที่สุดจากเครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย อาทิ โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาล บีเอ็นเอช
✓ ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการต่อวัน ทั้งห้องผู้ป่วยปกติและ ICU
✓ ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
✓ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
✓ ค่ารถพยาบาล
✓ ไม่ต้องสำรองจ่าย
✓ ผ่อน 0%
✓ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
✓ ลดหย่อนภาษีได้

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางความคุ้มครองประกันสุขภาพกำลังแจ๋ว (อุ่นใจรักษ์ Gold)

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผน1 แผน2 แผน3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 3,000,000 5,000,000
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 10,000 12,000 15,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง*
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 5,000 5,000
ค่าบริการรถพยาบาล 30,000 36,000 45,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. รวมทั้งการรักษาต่อเนื่อง 31 วัน จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์ จ่ายตามจริง*
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000
จ่ายตามจริง* จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 • หากผู้เอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • หากผู้เอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยใน จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผ่านระยะเวลารอคอย 30 วัน จากวันที่มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุผู้เอาประกันภัย และ จากประวัติการเรียกร้องสินไหม

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

     การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก

 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง
 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย