ประกันไข้เลือดออก เบี้ยเริ่ม 260.-

ประกันไข้เลือดออก เบี้ยเริ่ม 260.-

ประกันไข้เลือดออก เบี้ยเริ่ม 260.-

ประกันไข้เลือดออก

แผน1

✓ เบี้ย 260 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน/ปี) 30,000 บ./ครั้ง
ประกันไข้เลือดออก

แผน2

✓ เบี้ย 420 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน/ปี) 50,000 บ./ครั้ง
ประกันไข้เลือดออก

แผน3

✓ เบี้ย 980 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน/ปี) 150,000 บ./ครั้ง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 ปี - 99 ปี (ปีพ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วย ปีพ.ศ.เกิด)
ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ฉบับ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
ความคุ้มครองการเจ็บป่วยสำหรับโรคไข้เลือดออกจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก