รายละเอียดตำแหน่งงาน

สมัครงานกับ TQM
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษาพัฒนา วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร และประสานงานระหว่างบริษัทประกัน และหน่วยงานในองค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหางานต่างๆ

  งานที่ต้องปฎิบัติ

  • วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อรองรับการขยายงานของฝ่ายขาย

  • พัฒนาจัดทำรายงานด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย และการตลาดโดยเน้นด้านผลิตภัณฑ์

  • ประสานงานด้านผลิตภัณฑ์ เป้าหมายการข่าย ปัญหาระบบงาน และสนันสนุนระบบการปรับปรุงราคา เบี้ยสำหรับฝ่ายขาย

  • สนันสนุนฝ่ายขายในการประสานงานกับประกันภัย และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขึ้นระบบงานขาย และระบบสนันสนุนงานขาย

  • ร่วมวิเคราะห์และจัดทำโครงการตลาดอื่น

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ทางด้านบริษัทประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)

วิธีการสมัครงาน


 • สมัครงานออนไลน์
 • ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ e-mail: HRRecruit@tqm.co.th
 • สมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
  เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 • ส่ง SMS ชื่อ - นามสกุล และระบุงานตำแหน่งที่สนใจ มาที่เบอร์ 091-872-1957 หรือ 091-890-6803
 • สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-150-8888 ต่อ 3091-97, 1020

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • ชุดยูนิฟอร์ม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

 • เบี้ยขยัน

 • เงินกู้ยืมฉุกเฉิน

 • โบนัส

 • เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, คลอดบุตร, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์

 • สถานที่ออกกำลังกาย

 • คอมมิชชัน (เฉพาะตำแหน่งขาย)

 • งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี

 • เงินรางวัลพิเศษ (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)

 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

 • ค่าล่วงเวลา

 • การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าตำแหน่ง

สมัครเลย