กรอกใบสมัคร

แจ้งปัญหาการใช้งาน ร้องเรียน ออนไลน์
แบบฟอร์มสมัครงาน
ข้อมูล 
*

ท่านจำเป็นต้องกรอก

วันที่สมัคร
26 มกราคม 2564
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*

เงินเดือนที่ท่านต้องการ*

เริ่มงานได้วันที่*

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน*

รูปถ่าย

(.jpg/.jpeg/.jpe/.gif/.png ไม่เกิน 500KB)

Resume

(PDF/MS-Word/MS-Excel ไม่เกิน 500KB)

ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา 
กิจกรรม/กีฬา/รางวัลระหว่างการศึกษา
ประวัติการทำงาน
การฝึกอบรม
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ข้อมูลอื่นๆ