ปรับปรุงเมื่อ 12 ส.ค. 2565 เวลา 17:59:12
TQM

47.25 THB

เปลี่ยนแปลง
+0.00
%เปลี่ยนแปลง
+0.00 %
วันก่อนหน้า
47.25
ราคาเปิด
47.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,087,936
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
147,031,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
47.25 - 48.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
39.50 - 118.50