ปรับปรุงเมื่อ 23 เม.ย. 2565 เวลา 09:08:19
TQM

45.00 THB

เปลี่ยนแปลง
+0.25
%เปลี่ยนแปลง
+0.56 %
วันก่อนหน้า
45.00
ราคาเปิด
45.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,565,199
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
476,917,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
44.75 - 45.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.00 - 149.00