ปรับปรุงเมื่อ 22 ม.ค. 2565 เวลา 17:56:09
TQM

47.50 THB

เปลี่ยนแปลง
-0.25
%เปลี่ยนแปลง
-0.52 %
วันก่อนหน้า
47.50
ราคาเปิด
47.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
798,943
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
38,138,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
47.25 - 48.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.00 - 149.00