ประกันภัยเดินทาง MSIG

ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM >ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ข่าวและกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า TQM

ประกันภัยเดินทาง MSIG

share ประกันภัยเดินทาง MSIG ประกันภัยเดินทาง

แผนการเดินทางของฉันแผนประกันภัยเดินทาง

ประกันภัยเดินทาง เหมาะสำหรับ


ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นประกันภัยเดินทาง แบบรายปี

ประกันภัยเดินทาง - แบบรายเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจหรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครอง การเจ็บป่วย กับประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว
• เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
• ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ประกันภัยเดินทาง - แบบรายปี

คุ้มกว่า! สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การเดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง
• เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท
• ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้

เงื่อนไขการรับ ประกันภัยเดินทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ (สำหรับรายเที่ยว)
4. ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ (สำหรับซื้อรายปี)
5. ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
6. ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น
*สำหรับการซื้อประกันภัยเดินทางรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

TQM

"ผู้นำด้านที่ปรึกษาการประกันภัย"
ด้วยคุณภาพและ
ความยั่งยืน

ประกันภัยรถยนต์

TQM บริษัทที่ปรึกษาประกันภัยชั้นนำครบวงจรของไทย ที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 60 ปี ให้บริการครบวงจรอย่างมืออาชีพทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เป็นผู้นำด้านการขายประกันภัย ผ่านโทรศัพท์ และช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ และพนักงานขายด้วยความใส่ใจในการเลือกสรรประกันภัย ที่ตอบโจทย์ความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ประกันภัยรถยนต์

ปัจจุบัน TQM เป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 แห่ง ให้บริการโดย พนักงานมืออาชีพกว่า 4,000 คน มีศูนย์ประสานงานมากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ และมีบริการสายด่วน TQM 24 ชั่วโมง โทร. 1737 ที่ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียนและ ตอบคำถามลูกค้าและ สมาชิก TQM Family Club ที่มี มากกว่า 1,000,000 ราย

กลับด้านบน