ข่าว TQM Family Club

กิจกรรม TQM Family Club

 • TQM Natural Camp 2559 เรียนรู้วิถีพอเพียง

  TQM Natural Camp 2559 เรียนรู้วิถีพอเพียง

  TQM Natural Camp 2559 เรียนรู้วิถีพอเพียง บ้านดอนผิงแดด สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสันทนาการ พร้อม Walk Rally จ.เพชรบุรี TQM Natural Camp 2559 เรียนรู้วิถีพอเพียง บ้านดอนผิงแดด สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสันทนาการ  พร้อม Walk Rally จ.เพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 25 คู่ (50ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 23 กันยายน - 15 ตุลาคม2559   - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนพฤศจิกายน 2559  ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม  - ช่องทาง SMS  พิมพ์ PB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)  - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า    ส่ง TQM NaturalCamp@เพชรบุรี 29-30 ตค59พิมพ์PBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQM NaturalCampแล้วประกาศผล25ตค@เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่  4 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 25 รางวัล กำหนดการ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559   08.30 น. ลงทะเบียนที่ ปั้มปตท.ทางเข้าคลองโคน ถนนพระราม2              (เลยสะพานข้ามแม่น้ำกลอง สมุทรสงคราม ประมาณ 3 กิโลเมตร)   09.30 น. เริ่มกิจกรรมที่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด              ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 12.00 น. ทานอาหารร่วมกัน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด 13.30 น. กิจกรรมเรียนรู้ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด 15.00 น.              ออกเดินทางไปโรงแรม ไอธารา /เช็คอิน 15.30 น. กิจกรรมวอล์ค แรลลี่ 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 18.30 น. ทานอาหารร่วมกัน/กิจกรรมสังสรรค์      วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า   10.00 น. คุณคมเนตรกล่าวขอบคุณ/ ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบของที่ระลึกก่อนกลับ   10.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

  วันที่ลงข่าว กิจกรรม TQM Family Club 09:49 น.  จำนวนในการรับชมข่าวของ กิจกรรม TQM Family Club 0 ผู้ชม   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าว กิจกรรม TQM Family Club 0 ความคิดเห็น

 • TQM Boat Rally คลองท่าคาใกล้ชิดวิถีชิวิตชุมชนสักการะ Unseenโบสถ์ปรกโพธิ์ เยือนอุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในไทย

  TQM Boat Rally คลองท่าคาใกล้ชิดวิถีชิวิตชุมชนสักการะ Unseenโบสถ์ปรกโพธิ์ เยือนอุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในไทย

  TQM Boat Rally คลองท่าคา ใกล้ชิดวิถีชิวิตชุมชน สักการะ Unseenโบสถ์ปรกโพธิ์  เยือนอุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในไทย กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม - 22 กันยายน 2559 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2559 ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม - ช่องทาง SMS  พิมพ์ SM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปBoat Rally@สมุทรสงคราม8ตค59พิมพ์SMชื่อสกุลส่ง4712444 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปBoat Rally@สมุทรสงครามแล้วประกาศผล5ตค@เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่  24 สิงหาคม 2559 - 3 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160ท่าน)- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม - 22 กันยายน 2559- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2559 ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม - ช่องทาง SMS  พิมพ์ SM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปBoat Rally@สมุทรสงคราม8ตค59พิมพ์SMชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปBoat Rally@สมุทรสงครามแล้วประกาศผล5ตค@เวปTQMระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่  24 สิงหาคม 2559 - 3 ตุลาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.thคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล   กำหนดการ 07.30 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM  ถ.ลาดปลาเค้า 25             รับกำหนดการและสติ๊กเกอร์ ติดหน้าอก (เสิร์ฟข้าวเช้า และกาแฟ, โอวัลติน)08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.สมุทรสงคราม              - มัคคุเทศก์ 4 คน ประจำรถแต่ละคัน แจ้งกำหนดการ Announced ให้สมาชิกทราบว่า             เราจะไปที่ไหน ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น10.30 น. ถึงตลาดน้ำท่าคา  พาสมาชิกลงเรือพาย              (ลำละ 4 - 5 คน มีฝีพายประจำ 1 คน , มีร่ม , ถุงขยะดำและไม่คีบขยะ)              **ตรงจุดนี้ทีมงานเรียกรายชื่อสมาชิกทีละคน ลงเรืออย่างระมัดระวัง ลำเล็ก ลำละ 4 - 6 คน              ลำใหญ่ ลำละ 6 - 8 คน**การล่องเรือพายจะแบ่งเป็น 2 เส้นทาง แบ่งเรือพายเป็นสองกรุ๊ป              กรุ๊ปละประมาณ 10 - 15 ลำ              กรุ๊ปแรก ล่องเรือไปยังจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ไปยังจุดที่ 3             กรุ๊ปที่สอง ล่องเรือไปยังจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 3 ไปยังจุดที่ 2             จุดที่1- ชมบ้านกำนันจัน เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5             เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ.2447 มีเจ้าหน้าที่บรรยายประวัติความเป็นมา             (จุดนี้ไม่สามารถขึ้นชมได้ เนื่องจากบ้านทรุดโทรมมาก)             จุดที่2- บ้านเรือนไทย คุณทวีป เจือไทย ศึกษาวิถีชีวิตไทยโบราณ เตาต้มน้ำตาลแบบดั้งเดิม             และจัดแสดงอุปกรณ์การทำนาในอดีต เช่น ถังฟาด ข้าว เครื่องฝัดข้าว ไถ คราด              และเครื่องหั่นยาเส้นโบราณ  (ใช้เวลา 30 นาที)             จุดที่3- ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว บ้านสวนตาลอาจารย์ศิริหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร             ตลาดน้ำท่าคา ดูการขึ้นตาล ปาดตาล เคี่ยว น้ำตาล (ใช้เวลา 1 ชม.)             *** แต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายถึงประวัติของแต่ละสถานที่ระหว่างไปทั้ง 3 จุด              มีกิจกรรม RC 12.00 น. รับประทานอาหารข้าวแกงหม้อจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดท่าคา แบบวิถีชาวบ้าน              หลังทานข้าวเสร็จนับคะแนนหาผู้ชนะ (ใช้เวลา 1.30 ชม.) 13.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่ วัดบางกุ้ง 14.00 น. ณ วัดบางกุ้ง มัคคุเทศก์ให้ความรู้บรรยายเรื่องราวถึงประวัติความเป็นมา ชม Unseen              โบสถ์ปรกโพธิ์,สักการะหลวงพ่อนิลมณี (ใช้เวลา 40 นาที)14.40 น. ออกเดินทางต่อไปยัง วัดบางแคน้อย14.50 น. ณ วัดบางแคน้อย นำสมาชิกเข้าสักการะพระประธาน พระพุทธสมุทร ศรีพิชัยวิสุทธิมุนี             ในพระอุโบสถ ซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้สร้างพื้นจากไม้กระดาน             เพียง 7 แผ่นเท่านั้น และยังเป็นอุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในเมืองไทย              ที่มีความวิจิตรงดงามมาก จากนั้นสักการะหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี             ซึ่งประดิษฐานอยู่บนกุฏิ เพื่อขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต (ใช้เวลา 40 นาที)15.20 น. ออกเดินทาง แวะช้อปตลาดน้ำบางน้อย ซื้อของฝากสินค้า ของกินชาวบ้านราคาย่อมเยาว์16.30 น. กลับขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  วันที่ลงข่าว กิจกรรม TQM Family Club 10:29 น.  จำนวนในการรับชมข่าวของ กิจกรรม TQM Family Club 0 ผู้ชม   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าว กิจกรรม TQM Family Club 0 ความคิดเห็น

 • TQM เชิญแม่ลูกล่องเรือทำบุญ นวดหัตถศาสตร์ “สองมือสื่อรัก จากลูกเพื่อแม่”

  TQM เชิญแม่ลูกล่องเรือทำบุญ นวดหัตถศาสตร์ “สองมือสื่อรัก จากลูกเพื่อแม่”

    กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160ท่าน)- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2559- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2559ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม- ช่องทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)- ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง TQMลุ้นทริปล่องเรือทำบุญวันแม่27สค59พิมพ์MTชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปล่องเรือทำบุญวันแม่แล้วประกาศผล24สค@เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.thคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล กำหนดการ  07.30 น. ลงทะเบียน ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้08.00 น. นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ                พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่าน             - เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด             บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวทักท่ายสมาชิก             - พิธีกรแนะนำนักแสดงร่วมทริป / พิธีกรแนะนำมัคคุเทศก์08.10 น. พิธีกรเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน, โอวัลตินร้อน08.40 น. ณ วัดอรุณราชวราราม นำมาสมาชิกทุกท่านสักการะพระประธานในพระอุโบสถเพื่อความเป็น             สิริมงคล              ชมแนวระเบียงโดยรอบของพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย             ถึง 120 องค์             มัคคุเทศน์นำสมาชิกเดินลัดเลาะมายังโบสถ์น้อย นำเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินและ             ลอดใต้พระแท่น             บรรทมของพระเจ้าตาก ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการล้างอาถรรพ์ต่างๆ ให้หมดไปจากชีวิต              (ใช้เวลา 1 ชม.)09.40 น. กลับขึ้นเรือออกเดินทางไปต่อยัง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร09.50 น. ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองทั้งหลังที่เดียวที่รวบรวมพระรูปปั้น             สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเกจิอาจารย์ชื่อดัง เข้าสักการะพระประทาน             ในพระอุโบสถ จากนั้น สมาชิกจะได้ครอบเศียรด้วยพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา             และขอพรให้ได้สมใจหมายกับเทพทันใจ (ใช้เวลา 1.30 ชม.)11.20 น. กลับขึ้นเรือ เตรียมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือตามอัธยาศัย (ใช้เวลา 1 ชม.)12.20 น. ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เชิญสมาชิกไหว้พระขอพรและชมภาพจิตรกรรมภาย             ในพระวิหารศิลปะ สไตล์ยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สักการะ             พระนนทมุนินท์พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และชมความงดงาม พระนอน             พระพุทธไสยาสน์ ภายในวิหารหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังห่างจากเจดีย์ใหญ่หลังโบสถ์              และให้ลูกค้าได้แวะช้อปซื้อของกินของฝากตลาดเกาะเกร็ดตามอัธยาศัย (ใช้เวลา 1.30 ชม.)13.50 น. สมาชิกกลับขึ้นเรือ ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ “สองมือสื่อรัก จากลูกเพื่อแม่”              โดยผู้เชียวชาญการนวดจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)              เรียนรู้หลักการนวดหัตถศาสตร์บำบัด คอ, บ่า, ไหล่ การจับจุดนวดผ่อนคลายความปวดเมื่อยล้า             - ฟังวิทยากรบรรยายถึงความเป็นมาและหลักวิธีการต่างๆ ของการนวด             - แม่ลูกจับคู่ (หรือคู่ที่เดินทางมาด้วยกัน) แบ่งเป็น 6 คู่ / 1 ผู้เชี่ยวชาญ (ใช้เวลา 1.30 ชม.)15.20 น. พักทาน Coffee Break ระหว่างทาง เล่นเกมส์ แจกของรางวัล และนักแสดงถ่ายภาพกับสมาชิก             ทุกโต๊ะ (ใช้เวลา 1 ชม.)16.20 น. เรือเทียบท่าถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ  TQM เชิญแม่ลูกล่องเรือทำบุญ นวดหัตถศาสตร์ “สองมือสื่อรัก จากลูกเพื่อแม่”          

  วันที่ลงข่าว กิจกรรม TQM Family Club 10:34 น.  จำนวนในการรับชมข่าวของ กิจกรรม TQM Family Club 0 ผู้ชม   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าว กิจกรรม TQM Family Club 0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

  TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

  TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา   กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 75 คู่ (150ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 25 กรกฎาคม 2559 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2559 ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 75 คู่ (150ท่าน)- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 25 กรกฎาคม 2559- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2559 - ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม  - ช่องทาง SMS  พิมพ์ SU ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)  - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า    ส่ง TQMลุ้นทริปชมวังสวนสุนันทากับดารา6สค59พิมพ์SUชื่อสกุลส่ง4712444 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปชมวังสวนสุนันทาแล้วประกาศผล3สค@เวปTQM  ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - 1 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 75 รางวัล กำหนดการ  10.00 น.  ลงทะเบียนสมาชิก นัดหมาย ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม               (ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดา)              - แจกหมายเลขกลุ่ม  เพื่อให้ทราบว่าอยู่กลุ่มไหน              - รับประทานขนมไทยและเครื่องดื่ม Welcome Drink 10.30 น.  พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารกล่าวทักทายสมาชิกทุกท่าน              ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน บรรยายสรุปตำหนัก               พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยะมหาราชปดิวรัดา              แนะนำนักแสดงร่วมกิจกรรม  “ซัน ประชากร” กล่าวทักทายสมาชิกทุกท่าน              แบ่งกลุ่มผู้เข้าชมเป็น 4 กลุ่ม ทั้งหมดออกมาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์              สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ถ่ายภาพร่วมกัน               ก่อนแยกย้ายไปตามอาคารต่างๆ              - กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯและทำ Workshop               การวาดภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง              - กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯและทำ Workshop การร้อยมาลัยแบบราชสำนัก              - กลุ่มที่ 3 เยี่ยมชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์  และ ทำ Workshop การทำขนมลูกชุบ              - กลุ่มที่ 4 เยี่ยมชมอาคารเอื้อมอาชว์แถมถวัลย์ และ ทำ Work การแต่งกายสมัย รัชกาลที่ 5-7               (สอนนุ่งโจง แต่งกายไทยถ่ายภาพสวยงาม)              จากนั้นทุกกลุ่มเมื่อเสร็จ Work  ตรงไปยังโรงแรมวังสวนสุนันทาเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  สมาชิกทุกท่านถึงโรงแรมวังสวนสุนันทา ทั้งหมด รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 13.00 น.  นำสมาชิกทุกท่านวนเข้าชมสถานที่และทำ Workshop ที่เหลือดังนี้               (2 - 1 - 4 - 3) ,  (3 - 4 - 1 - 2) และ (4 - 3 - 2 -1)   15.30 น.  ทุกท่านพร้อมกันที่พระตำหนักพระวิมาดาเธอฯ เพื่อรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย                 นักแสดงถ่ายภาพกับสมาชิกร่วมกัน 16.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

  วันที่ลงข่าว กิจกรรม TQM Family Club 10:59 น.  จำนวนในการรับชมข่าวของ กิจกรรม TQM Family Club 0 ผู้ชม   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าว กิจกรรม TQM Family Club 0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง “พุทธ ฮินดู จีน” ไหว้พระหลวงพ่อโสธร

  TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง “พุทธ ฮินดู จีน” ไหว้พระหลวงพ่อโสธร

  TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง “พุทธ ฮินดู จีน”ไหว้พระหลวงพ่อโสธร   ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยTQM TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง “พุทธ ฮินดู จีน” ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยTQMะ กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160ท่าน)- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม-13 มิถุนายน 2559- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2559- ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม • ช่องทาง SMS  พิมพ์ CS ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) • ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม  ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง TQMลุ้นทริปทำบุญ@ฉะเชิงเทรา25มิย59พิมพ์CSชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปทำบุญแล้วประกาศผล22มิย@เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 - 20 มิถุนายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง www.tqm.co.thคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล กำหนดการ 08.00 น.   สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ช                 เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) กาแฟ, โอวัลติน 08.30 น.    ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา  มัคคุเทศน์แจ้งกำหนดการ                แก่สมาชิกพร้อมบรรยายข้อมูลของสถานที่นั้นๆ                และศิลปินร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลบนรถโค้ช10.00 น.   ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร นำสักการะหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง                ฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล                - รวมถ่ายภาพหมู่ เช็คอินกับศิลปิน                - มัคคุเทศก์นำขบวนเข้าไปสักการะ                - นำสมาชิกที่ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว เข้าแถวรับน้ำมนต์หลอด และกลับขึ้นรถ (ใช้เวลา 30 นาที)10.50 น.   นำสมาชิกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร                (วัดเล่งฮกยี่) ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร                  นำโดยศิลปินและมัคคุเทศก์แนะนำขั้นตอนการไหว้อย่างใกล้ชิด (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 11.50 น.   นำสมาชิกเข้าตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี                 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร้านป้าหนู และช้อปของฝาก 13.30 น.    เตรียมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า 14.00 น.   ณ ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า พาสมาชิกล่องเรือรอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตริมน้ำ                แวะขึ้นชมความงามโบสถ์สีทองทั้งหลัง วัดปากน้ำ โจ้โล้, แล่นผ่านพระสถูปเจดีย์                สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผ่านวัดโพธิ์บางคล้าซึ่งมีค้างคาวแม่ไก่ตัวโตอยู่มากมาย                หลายหมื่นตัว ตลอดเส้นทางการล่องเรือมัคคุเทศก์บรรยายเรื่องราวให้ความรู้ถึงประวัติ                ความเป็นมา ณ สถานที่นั้นๆ 15.30 น.    แวะขึ้นเทวสถาน อุทยานพระพิฆเนศ รับมะพร้าวน้ำหอมดื่มแก้กระหาย                 สักการะขอพรพระพิฆเนศองค์ยืนปางสัมฤทธิ์ องค์ใหญ่ ที่สุดในโลก                ทำพิธีอารตีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรต่อองค์พระพิฆเนศวร (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)17.00 น.   รถโค้ชปรับอากาศจอดรอรับสมาชิกที่เทวสถาน อุทยานพระพิฆเนศ                 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ (แจก Snack Box S&P บนรถ) 18.30 น.    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  วันที่ลงข่าว กิจกรรม TQM Family Club 10:37 น.  จำนวนในการรับชมข่าวของ กิจกรรม TQM Family Club 0 ผู้ชม   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าว กิจกรรม TQM Family Club 0 ความคิดเห็น

ผลประกาศรางวัล

ภาพกิจกรรม

 • ภาพพิธีการจับรางวัลกระเป๋า Hermes Candy Birkin มูลค่า 590,000 บาท จากกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Motor For Lady
 • ภาพพิธีการจับรางวัลกระเป๋า Hermes Candy Birkin มูลค่า 590,000 บาท จากกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Motor For Lady (11)
 • จำนวนผู้เข้าชม กิจกรรม TQM ภาพพิธีการจับรางวัลกระเป๋า Hermes Candy Birkin มูลค่า 590,000 บาท จากกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Motor For Ladyเข้าชม 0
 • ล่องเรือดินเนอร์
 • ล่องเรือดินเนอร์ (8)
 • จำนวนผู้เข้าชม กิจกรรม TQM ล่องเรือดินเนอร์เข้าชม 0
 • ทริปวัดท่าซุง อุทัยธานี
 • ทริปวัดท่าซุง อุทัยธานี (12)
 • จำนวนผู้เข้าชม กิจกรรม TQM ทริปวัดท่าซุง อุทัยธานีเข้าชม 0
 • เที่ยวย้อนยุค ลพบุรี
 • เที่ยวย้อนยุค ลพบุรี (75)
 • จำนวนผู้เข้าชม กิจกรรม TQM เที่ยวย้อนยุค ลพบุรีเข้าชม 0
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Email : info@tqm.co.th