ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันบ้านของคุณคือ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ นที พานโย
2 คุณ ศศิธร ปั้นลายนาค
3 คุณ ชุติมา จอร์จ
4 คุณ บุญชู พุธทรง
5 คุณ พรทิพย์ หริกุลรักษ์

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล 

3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ผลรางวัลย้อนหลัง