ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันบ้านของคุณคือ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณ อุไรภรณ์ นวลศรี
2.คุณ นิติพัฒน์ นพกุลสวัสดิ์
3.คุณ สาริน อิ่มนาค
4.คุณ เกวลี โพธิ์เรือง
5.คุณ เพ็ญศรี. ศรีโพธิ์
6.คุณ อำนาจ วรรัตนวิวิช
7.คุณ ดวงฤดี พวงสุวรรณ์
8.คุณ ฑิฆัมพร ยิ้มสำเนียง
9.คุณ วาสนา ช้างน้ำ
10.คุณ วิมพ์วิภา พลซื่อ
 
หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ SF จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
3 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง