ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภทใดที่มีส่วนตัดสินใจในการซื้อประกันรถยนต์ของคุณ

ประกาศผลรางวัล TQM
 
1.คุณชัชญา  เพชรพญาไพร
 
2.คุณจิรพงศ์ พลบูรณ์
 
หมายเหตุ
 
1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
 
2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน โรงแรม Navela Hotel จ.ราชบุรี จำนวน 1 รางวัล
 
3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 
4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 % ตามระเบียบสรรพากร
 
5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 2ุ6 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 
6.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 
7.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง