ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ความกังวลใจต่อโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ BA2.2

ประกาศผลรางวัล TQM

1.คุณดารณี พันธุบุศย์

2.คุณพัชร์สิตา อริยรัฐกิตติ์

3.คุณสมาน ผินใหม่

4.คุณวราภรณ์ คำภู

5.คุณธาริน คำพานิช 

 

หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล S&P มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง