ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการซื้อประกันรถยนต์ช่วงหน้าฝน

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณจินดา จ่ากลาง
2.คุณมณฑิรา วิสระพันธุ์
3.คุณธเนต ทนุการ
4.คุณสุจินต์ นาทอง
5.คุณกมลฉัตร ตั้งวราลักษณ์
 
หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ      
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 รางวัล      
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้      
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด      
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง