แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องการเคลมประกัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
เชิดชาติ
พุกพูน
2
คุณ
ปริญญา
ปัญสวัสดิ์
3
คุณ
ศุภโชค
ลือเกรียงไกร
4
คุณ
ไพรินทร์
ผุดผ่อง
5
คุณ
ปภังกร
ออกฉิม
6
คุณ
จิตรา
ประเสริฐศิลป์
7
คุณ
ดวงใจ
เกตากุล
8
คุณ
พนิตนาฎ
ไชยศิลป์
9
คุณ
สุชาติ
อีสา
10
คุณ
ตุลชาติ
โกมุทกุล

ผลรางวัลย้อนหลัง